Achamoth – ipostază a gândirii Sofiei

Achamoth (grec. ‘Aχαμωθ – înţelepciune, iluminare; ebr. hahachmoth); Ennoia (grec. ‘εννοια – gândire). În mitofilosofia gnosticilor valentinieni, Achamoth e o ipostază a gândirii Sofiei (Sofia reprezentând înţelepciunea dumnezeiască), adică fructul spiritual al păcatului acesteia.

În virtutea dreptului ce i-l dădea al 12-lea eon, cu care se încheia pleroma – în concepţia valentiniană – Sofia a simţit dorinţa pătimaşă să ajungă la Părintele Eonilor, cel intangibil şi fără început, dorinţa sa însemnând o încălcare a ciclului închis al pleromei, deci a treptelor ierarhice din existenţa acesteia, iar ca urmare, o parte din esenţa Sofiei s-a vărsat, născându-se unilateral, fără participarea principiului masculin (a eonului bărbătesc), substanţa informă, nefinisată, Achamoth existând numai în temeiul stărilor afective pure ale suferinţei (frica, tristeţea, nedumerirea, opacitatea); numai aşa apare în afara pleromei, întâia oară în univers, existenţa întru chin şi nearmonie, însă ca arhetip al cosmosului viitor; iar în acest arhetip coexistă 3 nivele: patimile produc materia – deocamdată abstractă, pur potenţială; convertirea dă naştere forţei oarbe a sufletului; contopită cu acestea două, Achamoth însăşi este substanţa spirituală captivă.

Ca să oprească scurgerea pleromei prin Achamoth, şi robirea luminii de către întuneric, Părintele Eonilor creează un eon nou, cu număr impar: Limita, după care se nasc alţi doi eoni: Iisus Hristos şi Biserica; însă acest Hristos e o fiinţă anistorică, una pur spirituală, şi Achamoth doreşte să dea o formă nivelului de existenţă spiritual-corporală, producând din substanţa spiritului un demiurg care, cu participarea ei impalpabilă şi secretă, creează cosmosul material cu cele 7 Ceruri, Pământul şi Omul.

De aceea valentinienii o considerau pe Achamoth „Maica lumii”; izgonită totuşi din pleroma împreună cu „fiii” ei, ea a plâns atât de mult, încât lacrimile s-au transformat în fluvii şi mări (cf. Irenaeus, Contra ereticilor, I. 2—4).

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *