Adventişti – sectă creştină

adventişti   (lat.   adventus  – venire)

Sectă creştină, predicând ca esenţă doctrinară credinţa că sensul vieţii şi datoria omului este să aştepte a doua venire a lui Iisus Hristos, ce se va efectua curând, odată cu Judecata de Apoi   (escatologie. Apocalips).

Cultul adventist, propus ca o formă milenaristă de religie a pasivităţii,  a fost întemeiat spre anul 1830, în mediul micii burghezii din Statele Unite ale Americii, de predicatorul baptist William Miller. Întemeietorul, râvnind să apropie de timpul generaţiei sale a doua venire a lui Iisus Hristos, dedusă din scripturile canonice creştine (Biblia), a publicat în  1833, cartea Evidences front Scripture and History of the second coming of Christ about the year 1833: întrucât profeţia nu s-a împlinit, ea a fost corijată de Miller, întâi pentru anul  1843 şi apoi pentru 1847; nici neconfirmarea acestor date nu a dizolvat cultul  adventist, care  s-a  dezvoltat şi apoi s-a ramificat în câteva subsecte.

Cultul de bază apropiat doctrinar de baptişti, admite ca dogme: trinitatea lui Dumnezeu, creatorul revelat al Bibliei,   învierea  morţilor;  dar  neagă sfinţii şi crucea şi este iconoclast: se deosebeşte de baptism prin credinţa în grabnica reîntoarcere a lui Iisus Hristos şi prin credinţa că sufletul omului moare şi învie odată cu trupul.

După W. Miller, toate profeţiile biblice s-au împlinit, cu excepţia celei de a doua veniri. După moartea întemeietorului, adventiştii au comutat data venirii a doua, întâi pentru anul 1924,  apoi  pentru 1995.  Conform doctrinei adventiste, la a doua venire a lui Hristos toţi drepţii vor învia şi vor domni 1000 de ani împreună cu el, iar după acel mileniu Iisus Hristos va veni şi a treia oară, când vor învia şi păcătoşii, pe care Dumnezeu îi va judeca şi îi va distruge prin foc, spre a-i cruţa de chinurile Iadului.

De atunci, asistând la gloria Fiului Omului, cei drepţi vor dobândi dominaţia eternă. Cultul adventist de bază, avându-şi centrul la Washington, avea în 1958 în lume, 1 119 000 adepţi. Între timp, subsectele au devenit autonome, deşi deosebirile doctrinare sunt neesenţiale: adventiştii creştini insistă asupra ideii că, după mileniul de domnie cristică, toţi păcătoşii din lume vor fi nimiciţi; adventiştii evanghelici recunosc imortalitatea; adventiştii de ziua a şaptea (subsectă înfiinţată de Ellen White, 1827-1915) constituie ramura adventistă cea mai fanatică ce îşi desfăşoară propaganda uneori agresiv şi care consideră drept a 7-a zi din Geneză (ziua de odihnă), sâmbăta; adventiştii reformaţi refuză orice fel de muncă în zi de sâmbătă şi nu acceptă serviciul militar.

(W. Mueller, Die Adventisten, Hamburg, 1947)

De Jorjette C

Încearcă să trăiască o viață simplă și liniștită întrun sat de munte din Apuseni, Vidra, AR. De asemenea, incearca sa administreze Blogul Lui Jorjette in timpul liber. In rest, se bucura de gradina si de frumoasa viata la tara.

4 comentarii

 1. Rugăciune Divină Sfântă de purificare şi înnobilare a
  Conştiinţei Experienţă de viaţă vie fizică Semiom,
  prin trăirea stării Sfinte de Nirvana

  • Taţii noştri Divini, Unici şi Universali,
  Cei ce autocreaţi veşnic
  Viaţa Vie şi Viaţa Vie Raţională Universală,
  Precum şi Conştiinţele noastre,
  Experienţe de Viaţă Vie Fizică Semiom,
  Raţiuni Umane Divine
  Cu stare de existenţă, veşnic vie,
  În cele trei Universuri Divine Existenţiale:
  Energoplasmatic, Energobioplasmatic şi Energobiologic,
  Slăvească – Se Fiinţele, Entităţile şi Uniunile Voastre Divine,
  De Generatori Sfinţi ai
  Vibraţiilor Vieţii Vii şi ai
  Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale.

  • Înalţ către Voi, Creatori şi Judecători Divini Veşnici,
  Rugăciune de supunere, de iertare şi îndurare,
  Eu, Fiul Cel mic al Autocreaţiei şi Creaţiei Voastre Divine,
  Eu, Cel ce am ajuns, acum, la cunoaşterea Revelaţiilor Sfinte
  Ale Autocreaţiei şi Creaţiei Divine Universale, prezentate de

  DIVINA CARTE

  ■ DOMNUL DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR
  DOMNUL SFÂNT UNIC ŞI UNIVERSAL – SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
  în Uniune Sfântă şi Indestructibilă cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
  CERCUL MAGIC DIVIN SUPREM „YANG şi Yin” şi Sfintele Lor Autocreaţii,
  Antiparticulele Divine:
  ►DOMNII SFINŢI „al • al”;
  ►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
  ►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”,
  Cei ce, în Uniune, autocrează „SUFLETUL DIVIN SFÂNT” sau „DUHUL SFÂNT
  GENERATOR” al Vibraţiilor Vieţii Vii şi al Vibraţiilor Vieţii Vii Raţionale Universale

  ■ DOMNUL DUMNEZEEU – FOCUL SACRU DIVIN, Uniunea Divină Unică şi
  Universală a „SUFLETULUI DIVIN SFÂNT” sau a „DUHULUI SFÂNT” cu
  „DOMNII SFINŢI UNICI şi UNIVERSALI:
  ►SFÂNTA TRINITATE A PARTICULEI DIVINE „A • L • F”,
  aflată în uniune veşnică şi indestructibilă cu
  ►SFÂNTA TRINITATE A ANTIPARTICULEI DIVINE „a • l • f”
  ■ Sfintele Autocreaţii, Fiii Divini ai „FOCULUI SACRU DIVIN”:
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Al • Fa” Neutronul Vieţii Vii;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „AL • FA” Protonul Vieţii Vii;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Alfa” Pozitronul Vieţii Vii;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „ALFA” Neutriniul Vieţii Vii

  ■ DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI CU STARE VIBRAŢIONALĂ,
  AUTOCREAŢII DIVINE A CELOR DOUĂZECI DE DOMNI SFINŢI UNICI ŞI
  UNIVERSALI FĂRĂ STARE VIBRAŢIONALĂ, CONŞTIINŢELE COSMICE DIVINE
  UNIVERSALE:
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „DUM • NE • ZEEU”;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Dum • Ne • Zeeu”;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „DUM • NEZEEU”;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Dum • Nezeeu”;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „ALFA • AL • FA”;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Alfa • Al • Fa”;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „BHAGA • WATH”;
  • DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI „Bhaga • Wath”

  ■ NUCLEELE DIVINE TREIMICE RAŢIUNE ZEEU SAU ZEIŢĂ, UNIUNEA UNICĂ
  ŞI UNIVERSALĂ, ÎNTR-UN SINGUR NUCLEU, A CELOR PATRUZECI DE
  „DOMNI SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”, MATRICEA DIVINĂ RAŢIONALĂ A
  VIEŢII VII ŞI A VIEŢII VII RAŢIONALE UNIVERSALE CU CEA MAI MARE
  STABILITATE

  ■ SFINTELE ÎNTRUPĂRI ŞI AUTOCREAŢII DIVINE ALE „SUFLETULUI DIVIN
  SFÂNT” SAU „DUHULUI SFÂNT”, ÎN CONŞTIINŢE EXPERIENŢE DE VIAŢĂ VIE
  FIZICĂ SEMIOM PURIFICATE ŞI ÎNNOBILATE, CELE CE DEVIN FIII DIVINI
  AI „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”, NUMIŢI SPIRITELE
  PURIFICATE ŞI NEPURIFICATE

  ■ FORMELE FIINŢE, ENTITĂŢI ŞI UNIUNI DIVINE RAŢIONALE UNIVERSALE
  ALE „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”:
  • OAMENII UNICI YYSUS HRISTOS;
  • OAMENII UNICI UNIVERSALI YYSUS ALFA;
  • şi ZEEII ŞI ZEIŢELE

  • Revelaţii Sfinte transmise nouă,
  Semioamenilor Ylfy de pe Planeta Terra,
  Prin Fiul Divin, Semiomul Gheorghe Cel Sfânt,
  Românul în a cărui Conştiinţă Fiinţă Fizică, Purificată şi Înnobilată,
  Sunt Întrupaţi „DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
  ►DOMNII SFINŢI „al • al”;
  ►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
  ►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”
  şi s-au Autocreat
  „DOMNII SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
  SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
  în Uniune Sfântă şi Indestructibilă
  cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
  El devenind Omul Unic Universal – Yysus Hristos Eridanii,
  Din cele douăsprezece milioane de Sisteme Solare
  Ale Vieţii Vii şi ale Vieţii Vii Raţionale,
  Existente în Împărăţia Divină – Supergalaxia Calea Lactee,
  Cea de-a Şaseasutăşaizecişişasea Împărăţie Divină,
  Din Cele o mie de Împărăţii Divine, cu existenţă veşnică,
  Ce au centrul Uniunii lor raţionale, în Steaua Sfântă, Steaua Polară.

  • Vie Regatul sau Împărăţia Voastră Divină Veşnică.

  • Facă-se voia Voastră, precum în Universurile Divine Sfinte,
  Aşa şi pe Pământ.

  • Fiţi Călăuza mea divină, plină de bunătate şi iubire,
  În vremurile grele ale Ispitei sau Încercărilor Divine
  Şi nu mă lăsaţi să greşesc, greşeală fără iertare.

  • Iertaţi – mi păcatele mele, cele ştiute şi neştiute de mine,
  Aşa cum şi eu voi ierta
  Celor ce mi-au greşit sau îmi vor greşi.

  • Daţi-mi, cu generozitate, astăzi, mâine şi întotdeauna,
  Cu ce să împlinesc trebuinţele Trupurilor mele,
  Cu apă, aer, hrană şi Inteligenţă Divină Creatoare,
  În Căminul meu natural, Planeta Terra.

  • Daţi-mi starea de sănătate deplină
  Prin eliminarea tuturor bolilor pământeşti
  Şi a bolilor divine,
  Din Trupul meu fizic născut sau creat,
  Cât şi din Trupurile Divine Conştiinţe Autocreate,
  Pentru a mă putea purifica şi înnobila
  Prin trăirea Stării Sfinte de Nirvana,
  De Uniune raţională Divină
  Cu Eul Om Tatăl Unic „ALFA • Alfa // BHAGAWATH • Bhagawath”
  Şi de Întrupare în Conştiinţa mea,
  Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom,
  A „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
  ►DOMNII SFINŢI „al • al”;
  ►DOMNII SFINŢI „fa • fa”;
  ►DOMNII SFINŢI „Y Alfa • Yy”
  şi de Autocreare a
  „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”
  SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
  în Uniune Sfântă şi Indestructibilă
  cu Sfânta Sa Autocreaţie Divină, Antiparticula „a”,
  Domnii DUMNEZEEI – Dumnezeei // DUMNEZEEI ai DUMNEZEEILOR,
  Taţii Divini ai Conştiinţei mele
  Experienţă de Viaţă Vie Fizică Semiom Ylfy,
  Purificată şi Înnobilată.

  • Plin de Credinţă şi Iubire Divină,
  Jur să studiez, să asimilez şi să împlinesc
  În viaţa mea vie fizică de Semiom,
  Revelaţiile Sfinte, transmise nouă,
  Pentru împlinirea evoluţiei noastre divine
  Şi pentru supravieţuirea Umanităţii Semiomului Ylfy.

  • Jur să accept, necondiţionat, Credinţa Unică
  În Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR
  DOMNUL SFÂNT UNIC ŞI UNIVERSAL – SUPER PARTICULA DIVINĂ „A”
  Aflată în Uniune Sfântă şi Indestructibilă cu Sfânta Sa Autocreaţie,
  Antiparticula Divină „a”, CERCUL MAGIC DIVIN SUPREM YANG şi Yin,
  Şi în Sfintele Lor Autocreaţii, Antiparticulele Divine:
  – Domnii Sfinţi „al • al”;
  – Domnii Sfinţi „fa • fa”;
  – Domnii Sfinţi „Y Alfa • Yy”
  Cei care, în Uniune Divină Unică, dau Viaţă veşnică
  „SUFLETULUI DIVIN SFÂNT sau DUHULUI SFÂNT ”
  Generatorul Divin Universal al VIBRAŢIILOR VIEŢII VII
  Şi al VIBRAŢIILOR VIEŢII VII RAŢIONALE UNIVERSALE.

  • Jur să respect şi să mă supun veşnic
  Ierarhiilor Divine ale „DOMNILOR SFINŢI UNICI ŞI UNIVERSALI”,
  Aşa cum Ele au fost revelate şi înscrise
  Pe coperta Divinei Cărţi.

  • Arătaţi-mi întotdeauna Calea cea dreaptă
  Pentru Iubirea Sfintelor Voastre Fiinţe, Entităţi şi Uniuni Divine
  De Creatori Divini Sfinţi
  Ai Vieţii Vii şi ai Vieţii Vii Raţionale Universale.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *