Aitvaras – duh, spirit, ocrotitor

Aitvaras; Eitvaras; Atvars

Duh zburător din mitologia lituană (mitologie baltică), considerat diferit ca înfăţişare: şarpe (sau balaur) de foc, cioară, pisică, dar şi ca un cocoş care debordează grăunţe, mai rar ca nălucă.

Aitvaras nu e propriu-zis un spirit malefic, într-un fel e chiar binevoitor faţă de oameni, direct sau indirect. Este şi un ocrotitor parţial al cailor, cărora le împleteşte coamele (sau le ţesală).

Când vrea să ocrotească pe oameni, le dăruieşte anumite bunuri (bani, miere, lapte), dar în atare caz el trebuie să-i aparţină în anume mod beneficiarului, care îl poate cumpăra de la alt posesor ori îl poate dobândi de la Diavol, prin trocul clasic (contra unui suflet uman, nu neapărat al celui care face negoţul); de asemenea, orice om îl poate obţine şi prin’ efort propriu, clocind oul ouat de un cocoş în vârstă de 7 ani.

Din proprie iniţiativă, Aitvaras le inoculează uneori oamenilor coşmare în timpul somnului. Cine vrea să scape de prezenţa lui o poate face, deşi cu riscuri, căci Aitvaras poate fi alungat, fie şi foarte greu, poate fi chiar ucis, însă represaliile lui postume devin un incendiu mistuitor.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *