Atlantida – continentul scufundat, imperiul disparut


0
0
Atlantida – continentul scufundat, imperiul disparut

Situată în Atlantic, dincolo de coloanele lui Hercule, cel puţin în majoritatea textelor „istorice” (dar adesea a fost localizată şi în altă parte), Atlantida a alimentat imaginaţia scriitorilor. Francis Bacon, în secolul al XVII-lea, de exemplu, vede în Atlantida cetatea ştiinţifică ideală (Nova Atlantis, 1627), în timp ce suedezul Olav Rudbeck face din ea o alegorie a propriei lui ţări, ca leagăn al civilizaţiei (Atland sau Manhbem, 1679-1702). Apoi, în ochii catalanului Jacint Verdaguer, continentul dispărut trece drept scopul secret al echipei lui Cristofor Columb (Atlantida, 1876).

Gerhart Hauptmann o ia drept simbol al dragostei imposibile a unui savant pentru o actriţă (Atlantis, 1912). Cât despre Pierre Benoit, el reduce ceea ce a devenit un mit la aventura pe jumătate mondenă, pe jumătate fantastică a doi ofiţeri francezi în regatul Antinea (Atlantida, 1919). Tema Atlantida reapare cu o forţă nouă la autorii pasionaţi de fantastic, precum S.A. Coblentz (The Sunken World, 1928), Conan Doyle (Oraşul din hău, 1929) sau Dennis Wheatley (Descoperirea Atlantidei, 1936). Ea îi inspiră, în fine, pe autorii de science-fiction, mai ales pe Frances Ashton (Alas, That Great City, 1948) şi pe E.E. Smith (Triplanetar, 1950) fără a-l uita pe Aleksei Tolstoi.

Ce trebuie să credem despre aceste valuri de cerneală? Mit? Legendă? Temă literară sau realitate? În Timaios şi Critias, Platon se face interpretul mărturiilor – unii spun poveştilor – care îi erau cu mult anterioare. Nouă mii de ani ar despărţi, într-adevăr, povestea iniţială a atlanţilor şi relatarea pe care o face Solon lui Critias.

Atlantida, paradisul terestru

atlantida Atlantida apare ca un paradis terestru care, protejat de zei, datorează totul ingeniozităţii şi virtuţilor oamenilor: „Locuitorii dobândiseră — spun protagoniştii lui Platon – bogăţii atât de multe încât, fără îndoială, niciodată înaintea lor nicio casă regală n-a avut la fel şi nici una nu va avea în viitor… Ei culegeau de două ori pe an produsele pământului; iarna foloseau apele cerului; vara cele pe care le dădea pământul, dirijând valurile în afara canalelor.

Şi mai departe: „Când se făcea întuneric şi când focul sacrificiilor se răcea, toţi îmbrăcau frumoase robe de azur-închis şi se aşezau direct pe pământ, în cenuşa sacrificiilor lor sacramentare. Apoi, noaptea, după ce stingeau toate luminile în jurul sanctuarului, ei judecau şi supuneau judecăţii dacă vreunul dintre ei îl acuza pe un altul că a comis vreo infracţiune. Când dreptatea era făcută, ei gravau sentinţele, ziua stabilită, pe o tablă de aur, pe care o consacrau pomenirii. Dar „când elementul divin a început să scadă în ei şi să domine caracterul uman”, aceştia au meritat pedeapsa lui Zeus.

Atlantida a fost un imperiu colonizator superb: „În această insulă mai mare decât Libia şi Asia la un loc, regii întronaseră o mare şi admirabilă putere care se întindea din Libia până în Egipt şi din Europa până la Tyrenia. Este vorba de o putere care mergea cu semeţie în Europa şi Asia laolaltă, venind dintr-o altă lume situată în oceanul Atlantic.” Dar, urmează Platon: „Au fost cutremure de pământ şi inundaţii extraordinare şi, timp de o singură zi şi o singură noapte, Atlantida s-a scufundat în ocean şi a dispărut.

“Cum menţionează Serge Hutin (Les Civilisations inconnues, 1961) existenţa istorică a Atlantidei ar fi o ipoteză foarte comodă. Ea ar explica mai ales unul dintre paradoxurile Egiptului vechi, care pare a fi trecut brusc de la preistorie la o civilizaţie din cele mai rafinate. „De unde (între altele) tentaţia […] de a vedea în cele trei piramide de la Ghizeh edificii atlante, construite înainte de domnia faraonilor, cărora mai târziu le-ar fi folosit drept morminte.

Anumiţi autori au mers mai departe în investigaţiile lor. Reunind într-un mod sincretic diverse tradiţii, antropozoful şi ocultistul german Rudolf Steiner (1861-1925) dă detalii, prin viziunile sale, asupra atlanţilor. Aceştia gândeau în imagini şi se deplasau cu mare viteză în vase aeriene utilizând energia plantelor… Elita se strângea în Asia Centrală şi primea aici o instruire care o făcea să ajungă la cunoaşterea divină. Regăsim aici mitul Aggartei.

Etichete: #Asia, #Plante medicinale, #Serge Hutin, #Simbol

Despre autor

27 de comentarii la „Atlantida – continentul scufundat, imperiul disparut”

 1. DACIA SACRĂ

  Marile religii ale lumii ,în raport cu evenimentele petrecute sau presupuse a se fi petrecut într-un anumit loc ,cu victoria binelui ,au declarat acel loc sacru. Fără posibilităţi de control asupra informaţiilor care s-au transmis din generaţie în generaţie,azi în acel loc se fac pelerinaje şi credincioşii se roagă Dumnezeului Celui Prea Înalt.
  CAP. I EDENUL,SPAŢIU SACRU ŞI PROFEŢIILE ELABORATE ÎN EDEN Pag.108-109 O situaţie opusă celor relatate la paragraful anterior, cu privire la valorificărea fenomenelor pe linie religioasă ,constatăm în Ţara Zărandului .Aici ,se află dovezi materiale controlabile care ne demonstrează că ne aflăm în fata celor mai mari momente de dovedire a sacralităţii .Dar, în 2o de ani de la primile publicaţii nu s-a întreprins nimic care să conducă la valorificarea acestui tezaur .
  Iată descoperirile :
  a. În spaţiu Crişul Alb în Nord,Mureşul,cursul vechi ,în Sud.,Tisa în Apus . şi o linie ce pleacă de la izvoarelei Crişului Alb trecînd pe lângă localitatea Roşia Montană până la Mureş în Est am identificat elemente de natură sacră,unice pe pământ, exprimând mari evenimente cosmice,legate de apariţia omului Adam , aşezarea lui în Grădina Edenului ,căderea în neascultare faţă de Creatorul său ,războiul dintre spiritele pozitive şi spiritele negative, profeţii cu privire la evenimentele ce se vor produce pe Terra până la înlocuirea civilizaţiei omului cu altă civilizatie de natura spiritelor pozitive. Aceste elemente sunt compuse din piese arheologice,fotografii ale satelitului american, surse istorice din anticitate care arată că Dacii considerau pe Zeul G-Ra-divus părintele lor şi ocrotitorul câmpiilor dace.(Azi constatăm că în această zonă dacii au pus sub ocrotirea Acestuia aşezările omeneşti,munţii şi apele ( am identificat peste 60 de locuri în judeţul Arad ).
  b.Conform lui Vergilius ( 79-19 îen ) în lucrarea „Georgica „ lumea veche avea cunoştinţă despre existenţa în Dacia de apus a Lăcaşului zeului Marte-Gradivus scufundat în urma unui război între spirite „ . („Plâng vârfurile munţilor Rodope şi Culmea Pangeului şi Ţara lui Rhesus LĂCAŞUL ZEULUI MARTE !Plâng şi geţii şi hebrul şi Oritia din Attica” Aici, exista un pelerinaj cosmic(Informaţiile sunt atestate de piesele arheologice descoperite şi predate Muzeului Arad ,fotografiile satelitului american, topice, cuvinte în graiul ţărănimii române,provenite de la dacii care au trăit pe acest teritoriu, cercetări geologice efectuate in cursul vremurilor care au confirmat prăbuşirea scoarţei terestră aşa cum se arată în fotografiile satelitului şi informaţiile lui Vergilius ).Toate descoperirile se regăsesc ca informaţii în Biblie.
  Prin urmare, ACEST SPAŢIU ESTE DE SACRALITATE DEOSEBITĂ.
  c. EDENUL şi Grădina Raiului. au existat în acest spaţiu Spaţiul .ASTĂZI este ACOPERIT cu cenuşă vulcanică .Reperele date de Biblie se referă la scoarta terestră VIZIBILĂ .Iată reperele:
  PISONUL. Denumirea provine de la verbul a pisa.Este partea râului Crişul Alb care curge de la izvoare aproximativ până în zona localităţii Bocsig .Zona conţine cantităţi mari de aur.Apele Crişului Alb rostogolind bolovanii de piatră în care se află firicele de aur sfarmă piatra, iar aurul rămîne pe fundul rîului amestecat cu firicele de nisip.
  In zona se află piatră de formaţiuni chimice deosebite .Biblia îi spune Piatra de Onix.De asemenea în zonă este cunoscută ţesătura numită betelie, care probabil provine de la Bedelionul din Biblie.Acest aur „este bun” La ce ? La prelucrare şi folosire cu piatra de onix ca cerneală de scris sau substanţă în pictură (Piesele arheologice recuperate contin imagini,picturi ,note muzicale semne folosite în redarea literelor din texte,,la dimensiuni de genul fotonilor de lumină.Semnele grafice de pe piesă emană radiaţii
  TIGRUL sau TAŞINICUL În spaţiul localităţii Bocsig Crişul Alb efectuiază o serie de cute de lungimi scurte,după care râul are altă ÎNFĂŢIŞARE şi ALT NUME Se numeşte Tigrul Malurile sunt tăiate vertical,iar adâncimea ,in hotarul comunei Zărand , atinge cca 5-6 m..Bolovanii de piatră sunt transformaţi complet în nisip mărunt. Crişul alb în aceasta zonă este numit de Biblie Tigru .In unele localităţi este numit TaşinicEl curge dinspre „ răsărit” faţă de un obiectiv care a fost tăinuit de autorii Bibliei.Acest obiectiv este Templul Sfânt al Edenului.
  EUFRATUL ,La sud de Templul Sfânt al Edenului şi de Grădina Edenului curge râul Cigher numit in Biblie Eufrat . Acesta izvorăşte tot din Munţii de aur a Sarraandului.
  GHIONUL. La cca doi km. sud de Eufrat curge râul Ghihon (de la gihanie),azi ,numit canalul Morilor.Pe timpuri,toate cele patru rîuri se uneau la apus de Templul Sfânt al Edenului .Vezi harta Dacia Antică pag.198 şi 109 . ( Menţionăm :numărul paginilor relatate în continuare se află publicate în volumul Creaţionism Ştiinţific-Arheologic,Istoria omenirii,Manual internaţional tipărit de Editura LIR Iaşi, variantă a volumului publicat în Arad la Editura Spectrum SRL )
  Alte constatări:
  -Satelitul american, la confluenţa dintre Crisul Alb şi Cigher , transmite fotografii de sub scoarţa terestră. La adîncimea in medie de 20 m. sub scoarţă se afla Templul Sfant al Edenului cu zidurile intacte acoperit cu cenuşă vulcanică pag 123-124.
  -Între Crişul Alb şi râul Cigher,sub scoarta terestră, se afla două ape cu insule şi lărgimi similare Dunării. (vezi harta pag. 123 Aceste ape inconjoară Templul şi Grădina Raiului ).
  – Situaţia pe Terra anterior scufundării Munţilor Zărandului:
  Anterior scufundării munţilor Zărandului ,pe Terra, peste tot ,se aflau spirite negative întrupate .Spiritele pozitive posedau o zonă restrînsă înconjurată de cele două ape mari care curg azi sub râurile Crişul Alb şi Cigher.Din această cauză piesele arheologice sunt confecţionate pe materie artificială sub formă de oase. Scopul,să nu se remarce de spiritele negative .(Informaţiile să fie transmise peste milenii până la timpul prestabilit când oamenii vor fi în stare să le înţeleagă taina ).
  d.CONŢINUTUL PIESELOR ARHEOLOGICE
  -Realităţi a faptelor săvârşite de spiritele negative :SCHIMBAREA SPECIILOR,TRANSFORMAREA OAMENILRO ŞI A ANIMAELOR ÎN MONŞTRII,ACŢIUNI SIMILARE ASUPRA PLANTELOR pag,110-114
  -Profeţii despre Isus Cristos răstignirea,înmormântarea,învierea,cuvintele lui Isus pe cruce şi după înviere Picturi pag. 12 şi pag.14,text pag.84,note muzicale pag.83, voci consemnate pe piesa arheologică similar cu discul magnetic,cuvinte în graiul ţărănimii române din Zărand Ora astrală a omenirii văzută de Isus Cristos confirmată de Nostradamus pag 204 şi de evenimentele de astăzi
  e. DOVEZI A SACRALITĂŢII DACIEI .În Dacia,zona de apus se afla şi se află : :
  -Templul Sfant al Edenului unde veneau să se roage lui Dumnezeu spirite pozitive din cosmos (pag. 123 şi 124 azi,acoperit cu cenuşă vulcanică)
  -Bibliotecă Cerurilor de la Zărand atacată şi distrusă de spiritele negative vezi urmele proectile trasoare. Pag 123 avioane ; Duhul Sfant la Sintea pag. 178-187
  – Urmele războiul nuclear Pag.116-117 Argetina, 118 Armata pietrificată,121 crăpătura munţilor „Valea Cladovei” ( ?)
  -Corabia lui Noe cu oamenii şi animalele supravieţuitori potopului. pag.128
  -Locul unde s-a aflat piesa arheologică conţinând imaginea lui Dumnezeu,a lui Isus Cristos şi a lui Lucifer, răstignirea,inmormântarea,învierea
  -Locuri călcate de mari personalităţi ceresti acoperite cu cenuşă, (poate,pentru a nu murdări cu picioarele şi faptele noastre,)
  -Locul în care s-a clădit Templul Sfânt a Edenului
  -Locul pe Terra A Grădinii raiului, sau GRĂDINII LUI RA ( Sub numele Grădina raiului fenomenul se regăseşte în majoritatea limbii poporelor)
  -Locul unde a trăit omul Adam
  -Locul unde omul a început să cunoască şi să vorbească însuşindu-şi cuvinte din graiul îngerilor ,rămase până azi în vocabularul ţărănimii române ( vezi pag.147 cuvinte de la Zărand)
  -Locul unde omul a cunoscut imaginea lui Dumnezeu Pag.12
  -Locul cunoaşterii numelui lui Dumnezeu Ra, La,Re şi Ri transmis de aci în marile religii ale lumii .Egipt :Ra,Re,Ri;Indieni: BraHma,Prajapati;Sumerieni: Ra inversat Marduc; Romani : Hera,Urania,Minerva,Jupiter ;Evrei :Avram,Israel,Tora; Tibetani : DaLa-i Lama; Mahomedani :Al-La-H,
  -Locul unde omul a auzit despre nemurire
  -Locul unde s-au transmis omenirii profeţiile lui Dumnezeu despre venirea lui Isus „ Ma-Ra-nata” ( Vezi în Biblie)
  -Locul unde s-a transmis oamenilor informaţii prin piesele arheologice despre răstignirea,moartea şi învierea lui Isus Cristos.
  -Locul unde s-au transmis oamenilor prin piesele arheologice cuvintele ce vor fi pronunţate de Isus Cristos pe cruce ,cuvintele soldaţilor despre apă şi împărţirea cămăşii lui Isus Cristos,
  -Locul unde s-au transmis prin semne imprimate pe piesele arheologice cuvintele ce vor fi pronunţate de Isus pe cruce în dialog cu spiritele negative.
  -Locul unde Isus după înviere va anunţa prima şi a doua oră a omenirii . ( Prima oră=cunoaşterea de oameni a lui Dumnezeu şi iertarea oamenilor de Dumnezeu , şi a doua oră = anunţarea războiului final cu lichidarea spiritului negativ şi începerea domniei lui Isus Cristos ) .
  -Locul de unde oamenii au plecat în triburi şi au cucerit pământul
  -Locul de origine a bisericii şi a religiilor
  -Topice cu locul unde au fost văzute imagini cu Ra,Re,Ri,La :SarRa, Şi-Ri-ia, C-La-dova, Va- ra-dia, Ba-Ra-ţca, Ghior- roc, Sab-Ra-ani., Ze-Ri-ind ,Pe-Ri-am , Şi-cu La..
  -Locul unde s-a oprit corabia lui Noe ( pag.128 )cu pierderea credinţei în Ra ( A-ra-neag=,nu este Ra )
  -Locul unde Noe a văzut imaginea lui Ra:!Wha Ra !=Iata Ra ! Fe-Re-deu,
  -Locul unde se află imaginea corabiei lui Noe cu oamenii şi animalele ieşind din corabie (Pag.128 )
  -Topice cu uşa ce duce la Templul Sfant al Edenului :Che-Re-luş,Sup-Re-uşi,Uşe -Ri-ind,Com-La- uşi,Uş-tăleci.
  -Locul unde s-a calculat coordonatele geografice pentru aşezarea Edenului pe Terra ,transmis omenirii in cuvintele Ta-şinic
  -Locul unde în timpul Războiul dintre spirite pământul a fost stropit cu „sângele „ spiritelor pozitive Pag179 şi 183
  -Locul unde Duhul Sfant în chip de Porumbel alb s-a arătat şi a participat la războiul dintre spirite determinând conservarea dovezilor despre acest război.Pag- 183-187
  -Locul unde s-a savărşit Răpirea apărătorilor Bbibliotcii Cerurilor şi a Grădinii Raiului pentru a-i scăpa de distrugerea ce urma să lovească spiritele negative care au atacat Edenul (Pag. 183 ) Acest fenomen se va repeta la sfârşitul omenirii .
  -Locul unde a trăit Iov din Uţ
  -Locul unde au trăit Fiii Răsăritului
  -Locul originii limbii oamenilor Pag.147 conţinând cuvinte vorbite de spiritele pozitive
  -Locul unde s,a învătat scrisului şi cititului de oameni Pag. 152-153,
  -Locul unde s-a reprodus Harta Dacia Antică cu tunelele de sub munţi şi vietăţile de pe acest teritoriu Pag. 108
  -Locul de origine a civilizatiei şi a omului .(pag.109 )
  Aceste documente demonstrează că într-adevăr acest loc din Dacia de Apus este un loc sacru ! Cu acest loc şi cu oamenii care au trăit aici,care au realizat topicile ieşite din comun,omenia,scrisul,cititul, care au fost strămoşii noştri avem obligaţia să ne mândrim !
  Cunoscând aceste sacraliăţi din Ţara Zărandului,bazate pe documente şi lipsa de ajutor până astăzi pe sema informării lumii despre aceste adevăruri ,rămânem uimiţi cu sumele uriaşe de bani cheltuiţi pentru lucrări care nu nu au nici o legătură cu atragerea oameilor la cunoaşterea lui Dumnezeu,care nu pot aduce poporului avantaje materiale,culturale şi asigurarea locului pe care îl merită în lume.
  Academia Română , Guvernul,Parlamentul,Ministerul Culturii, Ministerul de Externe, ,organizaţiile culturale şi religioase,inclusiv Patriarhia au obligatia să facă cunoscut lumii locul sacru din Dacia ,să arate aportul dacilor la existenţa omenirii,a credintei în Dumnezeu! .Faptele acestui popor se înscriu dincolo de faptele altor popoare,se înscriu ca dovezi ce priveste intreaga omenire, dovezi ce reclamă conservare , mărturii a istoriei speciei umane şi a activităţii spiritelor pozitive şi negative pe Terra şi în Univers.
  . Am cerut şi cerem din nou ridicarea urgentă a unui muzeu şi lăcaş de închinăciune pentru aducere aminte despre evenimentele legate de apariţia omului , a cunoaşterii lui Dumnezeu şi a locului unde s-au produs şi îngropat profeţiile de la Zărand.
  Descoperirile noastre nu s-au facut pentru a rămâne ascunse.Au apărut la începutul noii Ore Astrale a Omeniri,la începutul unei noii ere care se va aşeza pe Pământ. Sunetm obligaţi să vorbim. Sa aratăm cine suntem,din cine ne tragem,ce am facut pentru ca omenirea să existe pe Terra!

 2. Teodor Ardelean

  CAPITOLUL VI CUVINTELE PRONUNŢATE DE ISUS CRISTOS PE CRUCE ÎN GRAIUL ŢĂRANILOR ROMÂNI DIN ZĂRAND
  Capitolul 27 verset .46, din Evanghelia după Matei, conţine aceleaşi cuvinte scrise în limba engleză şi în limba română, pronunţate cu voce tare de Isus Cristos răstignit pe cruce..Sunt scrise într-o limbă necunosută şi pronunţate în clipa morţii.
  Iată cuvintele:” Eli,Eli, Lama,Sabactani ? cuTraducerea consemnată în Biblie: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, Pentru ce M-ai părăsit ?
  În ce limbă au fost pronunţate aceste cuvinte?Care este semnificaţia fiecărui cuvânt ?Problema apare pentru că
  – Evangheliile nu tratează uniform cuvintele pronunţate de Isus : cu literă mare ori cu literă mică
  – Pentru cuvântul Eli se foloseşte şi cuvântul Eloi
  – Numărul literelor din cuvintele traduse este superior celor din cuvintele pronunţate de Isus Critos,
  – Evangheliile după Luca şi după Ioan nu conţin cuvintele traduse ,iar acestea diferă între cele două evanghelii şi faţă de traducerea din evangheliile după Matei şi Marcu Aceste diferemţe sugerează ideea existenţei unor taine care nu trebuiau cunoscute de oameni până la sosirea timpului prestabilit,până la sosirea Orei Astrale a Omeniri .
  Observăm :
  Fiecare cuvînt începe cu litera mare. Deci, este substantiv propriu.
  Traducerea este compusă din nouă cuvinte.
  Topicile vechi din Ţara Zărandului şi numele lui AvRaam din Biblie sunt compuse similar,adică conţin informaţii tăinuite.În acelaşi cuvânt sunt asociate mai mule cuvinte.(Exemplul Av-Ra-am=am tată pe Ra )
  Descompunem cuvintele pronunţate de Isus Cristos, în limba necunoscută ,în cuvintele asociate, pentru a obţine cele nouă cuvinte traduse în limba română şi engleză .În acest scop utilizăm limba română, moştenitoare a dacilor , folosită în cetatea Ziridava unde s-a aflat Templul Sfânt al Edenului.Iată ce constatăm :
  a)Cuvintele Eli sunt formate din două cuvinte:pronumele propriu El şi verbul i , care în Ţara Zărandului ,se pronunţă este.Semnificaţia :
  – „El „ exprimă Fiinţa unică care nu se confundă cu altă fiinţă.Este unicat.
  – „i „ este verb şi se referă la fiinţa redată cu pronumele personal El.
  Sensul celor două cuvinte :„El este„ tradus în limba română : „Dumnezeu”
  b)„Lama”este compus din două cuvinte„La” substantiv propriu purtând numele lui Dumnezeu „La „ şi pronume posesiv „ma „ echivalent în Ţara Zărandului la pronumele „ma„ şi în limba literară la „meu „
  Numele lui Dumnezeu „ La” se află :
  -în schimbul de cuvinte dintre Isus Cristos răstignit şi spiritele negativeVezi Partea a VI-a din acest volum.
  -în refrenul din cântece „T-Ra-La-La-La
  Pronumele „ma” se află:
  -în cuvântul Ma-Ra-nata din Noul Testament,unde „ma” este pronume posesiv şi semnifică al meu sau al nostru .
  Cuvântul Meu împreună cu cuvântul Dumnezeu redă expresia din evanghelie:
  „Dumnezeul Meu,Dumnezeul Meu..
  Împreună cu „La” se obţine expresia : ”Dumnezeul Meu „ La „(Numele lui Dumnezeu „La” şi „ Ra „ au fost tăinuite cunoaşterii şi nu apar în traducerea din Evanghelie )
  c)„Sabactani”este compus din patru cuvinte: Sa=pronume propriu la persoana III singular,ba =adverb exprimând încetarea sau părăsirea unei acţiuni, ct=cât = numerar cardinal nehotărît.În Ţara Zărandului cuvîntul „cât” se pronunţă „ct „Cuvântul „ani”= timp,sau vreme.
  Împreună, aceste patru cuvinte, ţinând cont de semnificaţia din redare în scris şi vocabularul ţărănimii române din Zărand, transmit următoarea informaţie:
  Pentru câtă (ct) vreme Tu=Sa m-ai (subînţeles) părăsit (ba) ? Aceste cuvinte împreună cu restul cuvintelor relatate la ultimul aliniat de la litera „ b„se pot pronunţa astfel:
  Dumnezeul Meu,Dumnezeul Meu ,La, Tu ,pentru câtă vreme m-ai părăsit ? Traducerea permisă:
  Dumnezeul Meu,Dumnezeul Meu , – , – ,pentru CE – m-ai părăsit ?
  Remarcăm:
  1.Numele lui Dumnezeu „La”a fost tăinuit până la sosirea timpului din ” Ora Astrală a Omenirii” care începe în 20 ianuarie 1923.(Partea a X –a din acest volum )
  2.Înlocuirea acţiunii „câtă vreme „ cu „pentru ce „ este o taină care rămâne pecetluită.Opinia noastă:„câtă vreme”fiind pronunţată în clipa morţii ar exprima clar ,că, Isus va fi singur în mormânt Intrebarea „cât timp sau câtă vreme „se referă la această stare. Învierea efcctuându-se prin propriile forţe , conform declaraţiilor Sale : ” Tatăl Mă iubeşte pentru că îmi au viaţa,ca iarăşi s-o iau.Nimeni nu Mi-o ia cu sila,ci o dau Eu de la Mine Am putere s-o dau ,şi am putere s-o iau iarăşi ; aceasta este porunca, pe care am primit-o dela Tatăl Meu „ ( Ioan Cap.10 verset 17-18 ) demonstrează că viaţa în trup singur a dat-o şi singur a reluat-o.Petru „câtă vreme „ devine echivalentul lui „pentru ce
  Picturile de pe piesa arheologică Răstignirea şi zgomotele pe care Isus Cristos le efectua după inviere, pentru a se deslega de frînghiile ce I legase pânza pe corp sunt dovezi materiale care atestă cele declarate înainte de a fi răstignit. ( Vezi Partea a VI-a )
  Dar, după moarte în trup ,Isus a fost înviat în duh propovăduind duhurilor din închisoare .Viaţa în trup şi a reluat-o după trei zile când a înviat singur . Durata de timp cât s-a aflat în stare „moartă”, din care a „înviat în duh „ este necunoscută (vezi 1 Petru Cap.III verset 18 ). Întrebarea arătată mai sus , în limba română „ Pentru câtă vreme m-ai părăsit?„ pare a se referi la viaţa în duh. ( Este opinie ) . Viaţa în trup şi viaţa în duh fiind cunoaşteri tăinuite ar fi motivul pentru care traducerea din Evanghelii a înlocuit cuvintele„pentru câtă vreme „ cu „ pentru ce „ .
  3,Sensul celor două întrebări este în esenţă diferit:
  a.”Pentru câtă vreme m-ai părăsit” ? exprimă convingerea fermă că, în clipa morţii ,când „ La „ nu se afla împrejur şi Spiritul negativ îşi da aere de învingător, credinţa lui Isus Cristos în puterea fără margini a lui Dumnezeu, în respectarea promisiunii că „nu-L va părăsi” a rămas neclintită. El,Isus ,chiar în aceasta clipă era convins că Dumnezeu nu l-a părăsit şi, în timp scurt,necunoscut,va reveni în toată măreţia Sa.(De fapt cuvintele neauzite de oameni, pronunţate de zeci de ori de către Isus Cristos Of,OF,Of.. vezi dialogul dintre Isus Cristos şi spiritul negativ în momentul morţii lit. B” VOCI LA MOARTEA LUI ISUS,au sensul de mai sus.Iată ,din nou cuvintele lui Isus Cristos neauzite de oameni:
  – Isus: „of, of, of!” care în lmba română se traduce „de! de! de!” cu sensul momentan sau aşa
  trebuia să fie.
  b. „Pentru ce m-ai părăsit ? exprimă o realitate.În limba română înţelesul ar putea fi , printre altele, existenţa unei cauze necunoscută de Isus .
  Opinia autorului,Academician Teoodor Ardelean : cuvintele traduse sunt cele regăsite în vocabularul ţărănimii romane din Zărand.iar sensul relatat la lit. a.
  4.Isus Cristos s-a adresat poporului evreu în limba acestui popor. În dialogul pe cruce cu spiritele negative şi în cuvintele adresate lui Dumnezeu a folosit limba Edenului ,din care , multe cuvinte s-au transmis dacilor din localitatea Zărand prin supravieţuitorii potopului. (Cuvintele relatate mai sus, în traducerea facută de noi cu ajutorul cuvintelor utilizate şi azi în Zărand, provin din vocabularul dacilor moştenit direct din vocabularul supravieţuitorilor potopului)
  Rezultă: vocabularul ţărănmii din Ţara Zărandului conţine cuvinetele pronunţate de Isus Cristos pe cruce în Limba Edenului.Aceste cuvinte ca formă , gramatică şi sens corespund perfect cu cele din limba ţărănimii române.Numai cu rea credinţă “cineva” ar putea contesta cele de mai sus, consemnate în Biblie !

 3. Teodor Ardelean

  CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC
  ISTORIA NEFALSIFICATĂ A OMENIRII
  MANUAL INTERNAŢIONAL

  INTRODUCERE

  Atacul pe mai multe planuri dezlănţuit în ultima vreme împotriva lui Dumnezeu şi a religiilor din toată lumea care recunosc existenţa unui Spirit creator al Universului,indiferent de numele dat acestuia Ra,Iehova,Dumnezeu,La,Allah…, ne obligă:
  a Să demostrăm ştiinţific şi arheolgic existenţa lui Dumnezeu,creaţia lumii şi existenţa spiritelor
  b să explicăm cauza care generează fenomenele negative
  c.să dovedim intrarea planetei în Ora Astrală a Omenirii sub auspiciile căreia se desfăşoară vremurile de astăzi
  d să explicăm relatiile dintre Ora Astrală a Omenirii şi Experimentul de la Geneva din anul 2008
  e să. relatăm asemănarea dintre vremurile noastre şi Ora Astrală a Omenirii din calculele astronomice efectuate de Nostradamus, Cap.41 din profeţia lui Isaia ,Cap. 12 din profeţia lui Daniel şi Cap.. 6 din Epistola Sf.Ap. Pavel către Efeseni.
  Ca atare, din cele 28 volume şi cinci filme documentar- ştiinţifice care conţin Teoria Fundamenatlă a Creaţiei Universului am extras paginile anexate pe care le am întitulat
  „ CREAŢIONISM ŞTIINŢIFIC-ARHEOLOGIC ISTORIA NEFALSIFICATĂ A OMENIRII (MANUAL INTERNAŢIONAL)”
  Lucrările noastre au fost apreciate de conducerea Internetului,Google şi Web ,care ,din fotografiile pieselor arheolgice de la Zărand şi din Argentina , au intocmit albume cu titlul în limba spaniolă .Redăm din albumul „Steagro” drapelul României alături de drapelul USA şi comunicatul Google plus Web conţinând numărul mesajelor şi comentariilor pentru a vedea interesul oamenilor faţă de aceste descoperiri.

  Fig. 1 Drapelul României .( în interiorul albumului) Fig. 2 Drapelul Uniunii Statelor Americane (USA)

  Fig. 3 TOPTA JPG. (Comunicat Google + WEB) Topta = Titlul acestui comunicat.

  Acest manual conţinând evenimente importante de istorie şi de arheologie se adresează savanţilor, cadrelor universitare, liderilor religioşi, teologilor, studenţilor, credincioşilor de toate orientările din lume şi indiferent de credinţa religioasă şi nu în ultimul rând tuturor celor pasionaţi de adevăr care acceptă existenţa Spiritului Unic Creator al lumii .De asemenea , necredincioşilor care contestă spiritul şi acceptă materia din totodeauna.
  Istoria prezentată nu provine din imaginaţii produse pentru a ridica în slăvi anumiţi conducători sau victorii realizate în războaie,legende sau povestiri transmise din generaţie în generaţie la care povestitorii au adăgat alte şi alte imaginaţii, ci din urmele lăsate în teren, din topice create de mari savanţi ai omenirii pentru a imortaliza evenimentele petrecute în Dacia,din hărţi ştiinţifice provenite din perioada Edenului, din texte imprimate pe piesele arheologice ,ca picturi , semne codificate în litere şi note muzicale (decodificate de de computer pe baza unor programe obţinute sub licenţă),din fotografii realizate de satelitul american a Templului Sfânt al Edenului şi a armatelor pietrificate ,acoperite cu un strat de cenuşă vulcanică, din lucrările istorice ale anticilor,din lucrări ştiinţifice recunoscute de autorităţile statului încluse în manualele destinate învăţământului liceal şi universitar, din surse controlabile prin mijloace moderne de cercetare şi verificare.Acelaşi eveniment confirmat din mai multe surse materiale şi,adesea ,regăsit în Biblie.
  Volumul deschide uşa cunoaşterii unor realităţi ascunse din istoriea creaţiei şi a structurării materiei,a clădirii omului,a spiritelor pozitive şi a spiritelor negative implicate în existenţa omului ,a războaielor dintre spirite şi a consecinţelor nefaste asupra vieţii omului şi a restului de specii de pe Pământ.
  Temele au fost alese pe baza informaţiilor din Biblie şi din alte surse care rezultă din întreaga mea operă şi tratează activitatea fiarei 666,
  Realităţile au fost pecetluite cunoaşterii până la intrarea planetei în ORA ASTRALĂ A OMENIRII.Azi,intraţi în această oră, noul veac se impune şi cere despecetluirea cunoştinţelor tăinuite (Vezi Daniel Cap,XII vers .4 ) Problema cere un efort deosebit Suntem convinşi că, fără ajutorul lui Dumnezeu această lucrare nu putea fi realizată. În acelaşi timp, lucrarea este de strigentă actualitate care nu permite tergiversări şi amânări.Este vorba de viaţa a miliarde de oameni .
  De sute de ani,fiara îşi clădeşte cărămidă cu cărămidă drumul ce duce către Terra. Azi este aproape.. În lipsa cunoaşterii adevărului oamenii vor îmbrăţişa învăţăturile fiarei 666 şi se vor închina acesteia .
  Tot acum, ca fenomen de început a existenţei Orei Astrale a Omenirii s-a descoperit că Ra ,Ri sau Re numele lui Dumnezeu din perioada dacilor,din Ţara Ză-Ra-andului ,se află inclus în VT, în numele lui Av-Ra-am,în numele lui Sar-Ra, în numele lui Is-Ra-el, în numele poporului Is-Ra-ielit, în numele religiei Eb-Ra-ică ,în numele Cărţii To-Ra, în salutul Ma-Ra-nata , în numele de C-Ri-st-os…
  Piesele arheologice de la Zărand,prin informaţiile pe care le deţin , confirmă realitatea noului segment de veac,sau de eră . Anunţă zorii unei noi civilizaţii condusă de Isus Cristos! Înantea instalării acestei ere , viaţa pe Terra a fi zguduită de evenimente dezastruoase:instalarea şi preluarea conducerii oamenilor de către fiara 666.
  Despecetluirea cunoştinţelor declanşează opoziţii din partea multor indivizi. Oameni, care în şcolile absolvite,profesionale,medii,universitare,cursuri de specialitate etc. s-au situat pe locurile de jos,la distanţe de „ vârfurile” excepţionale ale colegilor lor ,azi , atacă realităţile descoperite . Refuză adevărul pentru că nu concordă cu înformaţiile rămase în memoria lor..Alţii, de rea credinţă , refuză dovezile materiale relatate de noi ,le etichetează cu „presupunerile sau interpretările academicianului Teodor Ardelean” Cer altora să li se alăture . Aceste opoziţii nu ne interesează.Fiecare om face ce vrea cu viaţa lui ,dar aceştia , torpilând cunoaşterea realităţii de alte persoane , ne determină să luam atitudine să relevăm că situaţia este descrisă în Osea cap. 4 vers 6 „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-mi vei mai fi preot.Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău , voi uita şi Eu pe copii tăi „
  Lucrarea noastră a fost întitulată „Creaţionism ştiinţific-arheologic Istoria nefalsificată a omenirii Manual internaţional „ pentru a fi introdusă în toate ţările de pe pământ ca disciplină de învăţământ în facultăţi şi în şcoli de toate gradele, unde se predă fizica ,chimia, biologia, teologia,pentru a fi discutată individual sau în comunităţi ,pentru a fi cunoscută şi cunoaşterea consolidată. Cu precizarea că manualul conţine doar sinteza unor teme din cele 28 de volume ale subsemnatului. Pentru cei interesaţi să cunoască în detaliu temele, ariile de cercetare şi descoperirea în avalanşă a cunoaşteriilor tăinuite recomandăm studierea în totalitate a lucrărilor mele.
  Cu referire la stilul în care s-a editat acest volum şi restul lucrărilor noastre ,utilizând în mare măsură cuvintele şi formarea frazelor fără a respecta ortografia limbii române literare ,ţinem să arătăm, că , prin aceasta ,am urmărit ,măcar parţial,să relevăm stadiul în care s-a ajuns cu pierderea limbii sacre, vorbită în Ţara Zărandului cu mii de ani în urmă ,să arătăm vestigiile rămase până în secolul XX din limba Edenului,din cultura indo-europeană a omenirii.
  Cuvintele , puse în fraze, pe baza unei gramatici şi ortografii proprii acelei culturi, erau perfect înţelese de oameni şi de spirite.Pentru aceste considerente, acele informaţii, conţinând idei de importanţă excepţională pentru poporul român şi pentru toată omenirea, s-au redat în acest volum de două sau chiar de trei ori când descoperiri diverse reclamau relatarea acelor dovezi ştiinţifice sau arheologice.
  Informaţiile ştiinţifice prezentate în şcoală despre materie ,viaţă şi Univers pe baza teoriei materialist evoluţionistă ,şi ,mai nou, pe baza interpretărilor eronate a experimentului ştiinţific de la Geneva ,care înlătură pe Dumnezeu din convingerile omenilor înlocuindu-L cu „Particula Dumnezeu” încarcă elevul şi studentul cu teorii nedocumentate , contrare adevărului
  -În familie şi în biserică , se spune că există Dumnezeu,iar lumea este rezultatul creaţiei făcut de Spiritul numit Dumnezeu .Dar,dovezi ştiinţifice şi arheologice cu privire la Fiinţa lui Dumnezeu,cu privire la procesul creaţiei materiei , cu privire la structurarea materiei şi alte asemenea nu au fost produse Atfel s-a ajuns la dictonul CREDE ŞI NU CERCETA !
  -.În şcoală,se merge SAU AR TREBUI SĂ SE MEARGĂ pe dovezi ştiinţifice controlabile Aceste dovei pentru multe fenomene lipsesc din domeniul celor care cred şi a celor care nu cred în Dumnezeu şi în creaţie. În lipsa acestora ,un număr important din părinţi se opun introducerii religiei în şcoală.
  – Învăţământul conţine în esenţă idei evoluoţioniste,materialiste care sustin că materia a existat dintotdeuna şi structurarea s-a săvârţit prin evoluţie..Este adevarat că nici „aderenţii evoluţiei nu pot prezenta dovezi ştiinţifice- arheolgice la o serie de întrebări.
  – În această situaţie, tânărul, cu convingeri despre existenţa lui Dumnezeu care a creat lumea, în şcoală este nevoit să memorizeze şi la examen să răspundă concret,fără subterfugii la întrebările care i se pun : materia există dintotdeauna ; omul a apărut şi s-a desvoltat prin evoluţie etc.
  Prin urmare,elevul şi studentul sunt obligaţi să formuleze răspunsuri contrare propriilor lor convingeri. De aici, setea de adevăr, complexul de contradicţii , prăpastia dintre cunoaştere şi necunoaştere care zdrucină sufletul oamenilor .Vezi Isaia cap. 41 vers.17 „Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă şi nu este;li se usucă limba de sete..” (.De sigur,profeţia are în vedere adevărul acoperit sau camuflat )
  Dar nu numai atât! Tânărul după ce a absolvit facultatea nu regăseşte în realitate teoriile învăţate în cursul anilor de studii din liceu şi universitate. Se întâlneşte cu realitatea crudă care nu poate fi explicată cu ajutorul teoriilor învăţate. Memoria şi subconştientul sunt încărcate cu cunoştinţe dobândite în şcoală care se războiesc cu informaţiile din realitate, dobândite în familie sau în biserică(Vezi cunoştinţele tăinuite şi despecetluite din acest volum în mod special capitolul „Structura Spirit:îndemnuri şi motivaţii)
  Atunci , constată lacunele existente în pregătirea lui ! Caută cauze la fenomenele ce-l înconjoară Nu le găseşte . În consecinţă combină cunoştiinţele dobândite în şcoală cu propriile imaginaţii producând teorii „ ştiinţifice „ şi chiar secte religioase, care din nou şchioapătă, care se abat de la cunoaşterea fiinţei creatoare numită Dumnezeu. şi de la cunoaşterea cauzelor care se afirmă în fenomenele distructive ale vieţii sale şi ale celor dragi.
  Astfel, se naşte şi se afirmă între oameni , la nivel individual şi global, complexul de contradicţii şi , prăpastia dintre cunoaştere şi necunoaştere cu măcinarea sufletului omenesc..
  Problema cere clarificare. Se ridică azi,la începutul Noii Ore Astrale a Omenirii.Dar, cine ia în piept clarificarea acestei situaţii ?Ar trebui să existe grupe de savanţi care să se implice pe felii poate chiar mai multe generaţii! În acelaşi timp, omenirea deja a intrat în perioada care nu acordă timpul necesar clarificării acestor cunoştinţe ascunse ,înlocuite cu cunoştinţe false ori împletite cu lacune !
  Volumul pe care îl prezentăm conţine rezolvate , tocmai, principalele probleme din domeniul cunoaşterii !!!
  Pentru aceste considerente:
  Propunem savanţilor, conducătorilor de religii ,politicienilor, părinţilor ,sudenţilor,celor care doresc ca adevărul să triumfe în toată lumea :
  a) să intervină pe lîngă conducătorii Experimentului Ştiinţific de la Geneva din anii 2008-2012 cerându-le
  – să revadă concluziile eronate prin care au comunicat existenţa Particulei Dumnezeu care crează şi structurează materia,dă masă şi formă structurilor .Acţionţiond ca un Dumnezeu ,aceste particule, se vor a fi dovezi a inexistenţei lui Dumnezeuse
  – să compare aceste concluzii eronate cu lucrările Academicianului Teodor Ardelean care arată că Dumnezeu a creat particulele elementare iar pentru structurarea acestora a creat „PARTICULELE CONSTRUCTOARE DE STRUCTURI ca instrument de structurarea materiei
  -în final savanţi de la Geneva să transmită un comunicat din care să rezulte că concluziile lor au fost eronte .Să arate că structurarea materiei se realizează prin Particulele Cnstructoare de structuri descoperite de Academicianul Teodor Ardelean .
  b) „cineva” să ia iniţiativa organizării unei conferinţe internaţionale ,formată din savanţi din toată lumea ,care să examineze dovezile existenţei Particulei Dumnezeu
  în comparaţie cu dovezile existenţei Particulelor constructore de structuri create de Dumnezeu,descoperite de Academicianul Teodor Ardelean,prin care se structurează şi restructurează materia din Univers.Astfel, să se recunoască erorile Particulei Dumnezeu care au dereglat gândirea şi şi credinţa oamenilor în Dumnezeu
  c) să solicite conducerii instituţiilor de învăţământ introducerea în şcoli a studiului opţional „Creaţionism ştiinţific-arheologic-Istoria omenirii.Manual internaţional” axat pe „Teoria Funamentală a Creaţiei Universului” autori academician Teodor Ardelean şi Master Energ.Ing.Iuhas Cristian .
  Întrucât, în lucrarea de faţă,nu putem publica toate cele 28 volume care conţin Teoria Fundamentală a Creaţiei Universului , pentru documentare detaliată, rugăm persoanele interesate să –şi procure şi să studieze aceste volume ..In acest mod, elevii,studenţii ,viitorii teologi şi intelectuali, cu cunoştinţe solide asupra materiei şi spiritului ,vor înţelge adevărul din experimentele de la Geneva şi aiurea.,din „cărţi de specialitate”, din teoriile care neagă pe Dumnezeu şi creaţia Universului .
  Lucrările noastre nu încheie drumul cercetărilor ştiinţifice şi arheologice pentru descoperirea adevărurilor uitate care trebuie despecetluite în vederea salvării omenirii de la prăbuşire .Dimpotrivă, relevă principiile şi metodele de cercetare prin care adevarul poate fi scos la lumină din locurile unde se află : în materia fizică, în structura animalelor ,plantelor şi a omului, în limba ţărănimii daco-române „graiul vechilor cazanii „ , în topice şi realităţi pe care călcăm , şi, adesea pe lângă care trecem nepăsători căutându-le cu mintea aiurea..( Vezi în acest sens scrisoarea Ministerului Culturii din anul 2010 adresată subsemnatului,publicată în volumul Templul Sfânt al Edenului pag. 152-153 ,prin care ministerul constată : ”Ceea ce dumnevoastră aţi realizat este un studiu cuprinzător,bine documentat, INEDIT ÎN SFERA CULTURII NOASTRE,conţinând informaţii ştiinţifice preţioase ..” )
  Subtitlul lucrări „Manual internaţional” are menirea să atenţioneze pe cititori de orice limbă că au în faţă o sinteză a cercetarilor ştiinţifice-arheologice care se adresează omului de pretutindeni în scopul informării sale asupra problemei esenţiale „ salvarea omului indiferent de credinţa religioasă „
  În tipărirea cestui volum am întâmpinat greutăţi extrem de mari.Le amintim aici pentru a rămâne amintire generaţiilor viitoare.Nu am aflat sponsori care să subvenţioneze tipărirea acestui volum caracterizat prin internet „Capodoperă”a geniului Carpaţilor.În final am aflat o Editură care şi-a luat angajamentul verbal să tipărească manuscrisul suportând cheltuelile de tipar. După mai multe amânări în decursul a trei luni de zile ,pe data de 25 octombrie 2012 îmi comunică la telefon.Manuscrisul se va publica în anul 2013 condiţionat să identific două personalităţi care să facă două referate.Am identificat doi profeori universitri la Iaşi.Între timp ,meditând asupra amânărilor ,am decis să tipăresc acest volum , personal în şase exemplare pentru a obţine număr de IBSN.In această situaţie volumul este publicat fără posibilitate de verificare a tiparului,care la Editură se dă Bun de tipar după trei editări..Astfel,erorile existente in manuscris nu s-au corectatRugăm cititoii să m-i ierte această situaţie ,care depăşeşte voinţa subsemnatului. !.Sper , „până cândva „acest volum să fie văzut de „cineva”la una din cele patru biblioteci publice unde se va trimite şi ,evalundu-l la justa lui valoare, să treacă la publicare. Să redea lumii constatărilor noastre,unice în ce priveşte istoria corectă a omenirii,istoria corectă a religiilor şi istoria corectă a poporului român!

  Arad la 28 octombrie 2012
  Academician Dr Hc Teodor Ardelean

 4. Teodor Ardelean

  care conducepe cine ceste forţe folosirii omenilor în manipularea acestor forţeposibilitatea de manipulare a forţelor necunoscute ,aceste taine trebuiau despecetluite pentru ca oamenii să fie conştienţi de conducătorii celor două forţe armate care se vor confrunta.Să ştie pentru care , din aceşti conducători , Dumnezeu sau Lucifer ,luptă !

 5. Teodor Ardelean

  II . DOVEZI MATERIALE A REVENIRII PE TERRA A EXTRATEREŞTILOR Miturile Esenţiale de V. Kernbach Ed. ŞE. 1978 vorbesc despre ţâşnirea de sub Tronul lui Dumnezeu a unor râuri de foc arzător. Daniel cap.7 vers. 10 transmite aceiaşi informaţii. (Fotografia satelitului american confirmă informaţia lui Enoh şi profeţia lui Daniel ? Realitatea se
  va stabili după dezgroparea acestei suprafeţe din Templul Sfânt al Edenului). Suprafaţa Templului de 6000/2000 m. în perioada anterioară
  potopului şi cu mult înaintea acestuia, inclusiv înaintea aşezării omului în Grădina Edenului, ridică o problemă de importanţă majoră pentru
  cunoaşterea Cosmosului. Cine erau fiinţele care se închinau lui „Ra” în acest Templul? Pentru cine s-a construit un Templu cu suprafata de
  6000/2000 m? Pentru extratereştrii pozitivi din Cosmos! În acest Templul veneau să se închine lui Ra Fiinţe din Cosmos, de la distanţe
  enorme. Aici era un pelerinaj cosmic! Această realitate se regăseşte şi în convingerea care, după potop, milenii la rând a dominat gândirea
  omului:Dacia este locul zeilor .Lăcaşul din Dacia a zeului Marte numit şi Mars-G-Ra-divus a fost scufundat „Pământul este centrul Universului!” (Era vorba de un centru spiritual şi nu un centru a corpurilor cosmice, a stelelor). Fotografia satelitului american confirmă ipoteza şi o prezintă ca realitate. Grădina Edenului nu era amplasată pe acest spaţiu cum s-a presupus de noi la începutul cercetărilor. Fotografia de mai sus arată că aici se afla numai Templul Sfânt al Edenului. Biblia ca răspuns la întrebarea noastră spune: „Apoi, după facerea omului Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit… (Gen. 2/8). Deci, grădina se afla undeva la
  răsărit de Templul Părintelui G-Ra-Divus ,posibil în hotarul de astăzi a comunelor Seleuş, Ineu, Bocsig. La mijlocul Templului, dinaintea scufundării, fotografia satelitului american prezintă un preot sau
  un înger cu mânile desfăcute în lături, cu faţa către răsărit ţinând în mâna dreaptă o cruce sau un „papirus” făcut sul. În interor se mai observă
  lucrări de artă, statui, tablouri cu picturi şi texte scrise, iar jos, în lungul Cigherului un obiect care aseamănă unei chei tip yale, masivă pentru a deschide o anumită uşă din cadrul Templului. Fiinţa care intra pe această uşă era stăpâna Templului, era însăşi RA. (Vezi cheia yale în
  fotografia nr. 3).
  Grădina Edenului este amintită de Enoh în lucrarea „Cartea Jubileelor” publicată de V Kernbach în Miturile Esenţiale, Ed. Ş.E 1978,
  pag. 256 Iată textul: El a fost cu îngerii Domnului şase jubilee de ani, iar ei i-au arătat tot ce este pe pământ şi în ceruri. El a fost ridicat din
  mijlocul odraselor oamenilor, iar noi (Îngerii) l-am însoţit în Grădina Edenului, întru măreţie şi slavă, şi iată că el a scris acolo judecata şi
  osânda lumii şi toată ticăloşia odraslelor omeneşti.
  Este clar:
  -În Cosmos trăiesc fiinţe conştiente inizibile oamenilor
  – Templul Sfânt al Edenului depăşeşte ca sacralitate tot ce ne putem închipui.
  – Templul Sfant al Edenului nu era destinat oamenilor, cel puţin în faza incipientă,ci fiinţelor extraterestre care in acele vremuri veneau pe Pământ şi trăiau printre oameni .
  – Îngerii lui Dumnezeu vizitau Edenul, iar Enoh a fost introdus în Grădina Edenului unde a scris profeţiile sale.
  -RÂURILE DE ASTAZI CRIŞUL ALB ŞI CIGHER URMÂND PERFECT COTITURILE SAU MEANDRELE CELOR DOUĂ APE CE SCĂLDAU marginile GRĂDINII EDENULUI CURG EXACT PESTE ELE.De ce? Ce semnificaţii POT AVEA transpunerea cursurilor râuului Crişul Alb şi Cigher exact peste cursul fluviilor care scaldau margininile Grădinii Edenului ?Cum s-a realizat albia râurilor de astăzi ? Din examinrea fotografiilor satelitului american ,topice şi albea Crişului Alb rezultă:
  a.Templul Sfânt al Edenului a rămas intact,acoperit cu un strat de cenuşă vulcanică.Înlăturând cenuşa transformată în lut se obţine Templul aşa cum se afla în momentul scufundării Munţilor „ Lumina lui Ra”
  b.Albia Crişului Alb este realizată prin lucrări de canalizare efectuate după acoperirea cu cenuşa transformată în lut a Templulu Sfânt al Edenului. (Dovezii ? Malurile tăiate vertical cu imposibilitate de a le trece decât prin locuri amenajate ) c ) Specialiştii spun că hotarul din câmpie al oraşului Pâncota şi al comunei Seleuş .se ridică .Piesele arheologie s-au aflat de noi intr-o clădire dărâmată pe fundul Crişului Alb.Fenomenul de ridicare a solului de la Seleuş şi Pâncota adeveresc presupunerea noastră pentru imobilul -bibliotecă cu piese arheologie de la Zărand: piesele ai ieşit la suprafaţă ca efect a frământărilor recente din scoarta terestră Nostradamus se referă la aceste miscări în catrenele sale când vorbeste despre Mica Mesopotamie a Europei Citez din memrie; cînd, casa cetăţii se va apropia, pe pământ, se vor produce evenimente deosebite. Din aceste evenimente relatez : ieşirea pieselor arheologice ,fortgrafierea Templului Sfînt al Edenului, descoperirea în Ţara Zărandului şi în Dacia a continuităţii religiei şi credinţei în Ra din timpul timpul Edenului pînă astăzi. Încadrarea cursului apelor actuale în spaţiul fluviilor de desubt,urmând întocmai cursul acestora ,divulgă o taină pecetluită : Extratereştii,îngeri pozitivi, vor reveni categoric pe Terra! Vor dezgropa Templul Sfânt al Edenului şi-l vor reda scopului pentru care a fost construit şi a existat milioane de ani: Loc sacru de pelerinaj cosmic unde se vor închina lui Dumnezeu spiritele pozitive din Univers !
  Arad 2 I 2012 Acadteodorardelean@yahoo.com
  Academician Teodor Ardelean Specialist in studiul documentelor

 6. Teodor Ardelean

  RIME ŞI SPLENOARE :.TEMPLUL SFÂNT AL EDENULUI
  Satelitul american fotografiind Terra transmite pentru spatiul de la confluenţa râurilorCrişul alb şi Cigher din judeţul Arad România sub un strat de pamânt in grosime medie de 20 m. imaginea unui Templu gigant:6000/2000 m
  In interiorul templului se văd statui,,tablouri cu picturi cu fiinţe,panouri cu texte scrise,o cheie tip yale.,un val asemanator unui covor sau a unei ape ce iese din templu.Zidurile sunt îmbrăcate cu tablouri conţinând imagini de fiinţe şi texte.Ramele şi obiectele sunt lucrate artistic Cerneala folosită aseamănă la culoare cu smaraldul.Culorile ramelor,picturilor şi panourilor se apropie de culoarea smaraldului sau culori neunoscute In partea de nord a râului se vede o armată în poziţie verticală,deci, pietrificată în momentul trecerii la atac asupra Templului.Imaginile în poziţie verticală dovedesc că într-o fracţiune de secundă armata a fost pietrificată apoi acoperită cu cenuşă vulcannică ,iar aceasta cu timpul s-a trasformat în lut.Din apele care inconjoară templul ies insule similare celor de pe Dunăre. Râurile de azi urmează exact cotiturile apelor care inconjurau Templu..Templul lui Poseidon descris de Platon este eclipsat complet de mărimea şi splendoriile Templului de la Zărand.Cercetîtrăle noastre:
  l)Templul de la Zărand este Templul Sfânt al Edenului.La RĂSĂRIT de acest Templul Dumnezeu a sădit Grădina Edenului.
  2)Templul , loc de pelerinaj,era folosit de Spiritele Pozitive din Univers pentru a se inchina lui Dumnezeu,Zeului Unic numit Ra care a creat Universul (Vezi pe internet:”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare Actualizări III, volumul Marea Profeţie. )
  Acad. Teodor Ardelean
  Arad la 21 XII 2011
  Specialist în studiul documentelor

  CREAŢIA,STRUCTURAREA ŞI ANIHILAREA MATERIEI
  Materia este o realitate din care sunt făcute toate obiectele din Univers, constatate sau nu de om. Ea umple tot spaţiu Universului. În momentul lansării în exteriorul Sferei Cereşti se prezenta sub formă de particule elementare ca mărmi de neconceput pentru mintea omenească.Există aproximtiv 30 de tipuri de particule elementare. În interior şi în exterior particulele se afirmă sub forma câmpurilor de forţă. Asocierea se realizează succesiv prin câmpurile de forţă specifice fiecarui tip de structură În Univers există atâtea tipuri de structuri câte tipuri de legături între particule şi structuri au fost create şi lansate ,inclusiv Universul văzut ca structură a materiei fizice. Au fost create de către Spiritul Unic cu puteri absolute numit azi Dumnezeu, Allah, Iehova. În trecut se numea Ra şi se pronuţa, în limba daco-tracă „La”. Procesul creaţiei a constat în gândirea modelelor a proprietatii acestora şi a structurilor în care se vor asocia şi cum se vor asocia..Materializarea modelelor s-a realizat la pronunţarea de către Ra a cuvintelor „Să se facă”. Au apărut particulele cu câmpurile de forţă şi de structurarea materiei..Acestea , lansate fără modele , dar sub forma fluxului tehnologic ,conţin toate elementele asocierii în structuri simple si în structuri din ce în ce mai complexe In exteriorul structurii se află amestecate toate câmpurile de forţă a particulelor elementare asociate _lumină, căldură,magnetism,gravitaţie,electricitate, mirosuri şi gusturi, etc.In acest mod toate structurile de materie apar automat când mediul se schimbă Acestea există cât timp Dumnezeu vrea. Când Dumnezeu spune „să se anihileze” particulele şi structurile de orice mărime dispar definitiv, fără urmă .Dovezi : existenţa tuturor componentelor a ceia ce este sau va fi orice tip de structură numită cu genericul „materie” Componentele structurilor existând în această formă nasc întrebarea:Cine le-a produs ? Au apărut singure,dimensionate pentru ceia ce vor alcătui prin asociere ?. Stusdiul componentelor unei structuri ne conduce la un Creator compus din altă substanţă decât ceia ce se numeşte materie.Acesta numit Iehova,Dumnezeu,Alla, Ra a creat materia şi substanţa din care similar structurilor materiale a creat Spiritele.Văzând materia ceia ce este în realitate,la nivel fundamental de apariţie şi structurare , fără gândiri preconcepute, nu aflăm altă explicaţie a materiei decat apariţia ca rezultat a creaţiei pe baza gândirii şi voinţei lui Dumnezeu. (Vezi pe internet:”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare Actualizări III, volumul Marea Profeţie. )
  Acad. Teodor Ardelean
  Arad la 21 XII 2011
  Specialist în studiul domentelorcu

  . RĂZBOIUL DINTRE SPIRITE Nimicirea Atlantidei şi scufundarea Munţilor Zărandului

  A. Fotografii cu ajutorul Satelitul american. (Războiul nuclear).
  Foto. 1 prezintă Templul Sfânt al Edenului asaltat de spiritele negative, uriaşi şi oameni Se remarcă Spaţiul unde se află siluetele, figurile negative, la nordul apei numită astăzi Crişul Alb, Spaţiul este acoperit cu cenuşă
  vulcanică iar atcatorii oameni şi armament se află în poziţie verticală, GATA SĂ TREACĂ FLUVIU PENTRU ATACAREA Templului Sfânt al Edenului. Armata
  atacatoare se întinde între Crişul Alb până la Crişul Negru şi dincolo de acesta. Pe toată suprafata din jurul Edenului, la nord, sud, est şi vest
  se află bucăţi de piatră cu desene. Între moleculele pietrilor la dimensiuni mai mici şi mai mari se află corpurilor spiritelor negative, oamenii
  şi animale comprimate şi pietrificte ca volum de mmc. Unele bucăţi de piatră au în compoziţie alaturi de imaginea corpurilor molecule de
  culori diferite, între care menţionăm drept cauză şângele pietrificat amestecat cu lavă vulcanică. (Concret: vezi filmul Misterele Grădinii
  Edenului în regia Baricada.ro pentru ridicarea şi studierea materialului din hotarul localităţii Şiria). Bucăţile de rocă provenite din
  ambele zone ale Crişului Alb, sud către localitatea Zărand şi nord către Crişul Negru, predate în anul 2009 de academicianul Teodor Ardelean
  echipei de filmare din partea Academiei de Studii Înalte Iaşi, pentru filmul „Raiul Terestru din Munţii Zărandului” în regia Dr. Maihai Botez.
  Laboratoarele din Iaşi au stabilit că vechimea pietrilor este cu mult mai mare decat a pieselor de la Tărtăria. (O parte din piese au fost trimise
  pentru analiză la Londra, Petersburg şi Moscova) Concluzia: corpurile fizice ale indivizilor întregii armate de spirite, uriaşi şi oameni sălbatici
  comasaţi între Crişul Alb şi Crişul Negru au fost „pietrificate” într-o fracţiune de secundă. Nu s-a putut salva nimeni. Vezi fotografia de mai
  sus. Corpurile pietrificate în raport cu lărgimea fluviului au înlţimi de uriaşi).
  – În marginea comunei Zrand,partea de est,se afla un gorun cu diametrul de cca. 3 m. Din această zonă Satelitul american transmite fotografia unei fiinţe asemanatoare cu caracatiţa,sau paianjenul având cap de om Diametrul acestui cap cca 2m.Culoar neagră.Se remarcă ochii.Bratele întinse par-că apără locul pe care se afla ferma colectivului din Zărand..Fotografia reflectă o realitate corpul materia a unui spirit negativ de mărimi uriaşe,pietrificat în momentul atacării Templului Sfânt al Edenului Posibil
  – locul este străbătut de radiaţii negative.
  – Gorunul atenţiona pericolul care domina în spaţiul
  Multe persoane ne-au cerut detalii despre TEHNICA MILITARĂ UTILIZATĂ în procesul scufundării continentului Atlantida şi a
  zonei de apus a Munţilor Zărandului. Iată rezultatul cercetările întreprinse: Terra este alcătuită din trei învelişuri sau geosfere: nucleul,
  mantaua şi scoarţa. Între învelişuri se află spaţii cu structuri de materie diferită de cele din învelişuri. Aceste spaţii au fost numite „suprafeţe
  de discontinuitate”. Suprafaţa de discontinuitate dintre scoarţă şi manta portă numele de „Discontinuitatea Moho”. Înălţimea acesteia se
  situiază intre 20 şi 80 km. Zona dinspre nucleu este formată din zone de „şes” şi îngrămădiri de roci care se apropie ca formă de movile şi
  dealuri. Sub presiunea munţilor din spaţiul nostru bucăţi masive de roci se desprind din litosferă şi cad în masa topită din vetrele geosferei
  unde se descompun în structuri de nivele diferite. Astfel, în spaţiu discontinuităţii trăznetele produse de căderea rocilor se menţin lanţ, iar
  căldura din desintegrarea acestora este infernală.
  Enoh în lucrăile sale arată că îngerii care au păcătuit au fost arestaţi şi intoduşi în deşertul Dudael, în măruntaiele pământului. Iată
  cum suna ordinul: „Deschide deşertul Dudael. Leagă în lanţuri pe Azazel şi aruncă-l acolo. Asvârle peste el bolovani colţuroşi şi ascuţiţi;
  acopere-l cu întunecime”. Harta Dacia Antică prezintă sub munţi fiinţe bizare îndreptate cu capul către cursul râurilor cu semnificatia
  existenţei acolo unde se află a unei temperaturi infernale. Atmosfera din Discontinuitatea Moho, din măruntaiele pământului şi imagiile de pe
  Harta Dacia Antică transmit informaţii similare celor descrise de Enoh.
  Discontinuitatea Moho cu fenomenele descrise, căderea rocilor din scoarta terestră ca urmare a greutăţii munţilor dau explicaţii
  ştiinţifice cu privire la scufundarea Atlantidei şi a zonei de apus a munţilor Zărandului. Spiritele prin tehnică şi tehnologie „militară”
  necunocute au presat din spaţiu zonele terestre. Prin aceste presiuni spiritele negative au crăpat masivul munţilor Zărandului şi l-au împins în
  discontinutatea Moho de sub aceştia. Spiritele pozitive au presat contientul Atlantida zonă după zonă împingând totul sub plăcile tectonice. În
  pas cu aceste scufundări s-au deslănţuit cutremure de pământ pe toată suprafaţa Terrei.
  Piesele arheologice cu privire la tehnologia aplicată transmit o informaţie deosebită. Într-o peşteră de sub munţii Zărandului, vezi la acest
  capitol fotografia 2 şi fotografia nr. 4, (2/A şi 4/B), au introdus un material explozibil cu mare putere de distrugere. Prin explozie, undele declanşate au
  rupt muntele în două. O forţă care apăsa de sus în valuri a împins zona către discontinuitatea Moho. O parte s-a scufundat cu sute de metrii dând naştere
  şesului din Ţara Zărandului. Restul munţilor au coborât cu sute de metri ajungând la inalţimile de astăzi. Pretutindeni s-au deschis cratere din care
  ţâşneau flăcări, gaze şi fum. Priviţi această tehnologie în fotografia nr. 2. Aceiaşi tehnica care a condus la ruperea şi scufundarea bucată cu bucată a
  Atlantidei a fost utilizată şi la Zărand. Rezultatele au fost diferite. La Zărand deşi forţa de presiune s-a aplicat în valuri ca şi în cazul Atlantidei spiritele
  negative nu au reuşit să rupă scoarţa în bucăţi pentru scufundare în „sima”. Cauza? Mărimea diferită a celor două forţe. Săpătura de la baza muntelui
  unde s-a introdus explozibilul, a intervenit după ce s-a constatat că muntele nu poate fi rupt prin presiunea exercitată de sus. Într-un gest disperat
  spiritele negative au introdus explozibilul care a condus la crăparea muntelui, scufundarea şi cuprinderea Edenul în flăcări (De la înălţimea de 10000
  m. Masivul Sarraandului a coborat sub 1000 de metri) Tragedia a fost transmisă de către Centrul Ideilor Pozitive din Univers şi unui compozitor de
  muzică religioasă. Acesta a scris şi pus pe note cântecul. „Paradisul” unde primul vers începe cu „Am văzut Paradisul în flăcări” (adică, aşa cum apare
  fotografia de mai sus !)
  Locul de scufundare a podişului, pe care se afla Grădina Edenului, pare a fi plecat din locul numit astăzi „Valea Cladovei”. Această vale
  străbate Masivul Zărandului de la Mureş până la localitatea Araneag. Conform hărţii transmise de satelit, pe ambele părţi ale văii se află zone
  întinse cu crăpături şi roci de piatră cu topice care amintesc de potop. Exemple: Ruptură (ruptura muntelui); Cioacă (cioaci) = vârf de munte
  înclinat; Cap de drac; Zona Orbilor (Cine erau aceşti orbi şi dece s-a dat acest nume? (Pe harta satelitului nu se dau informaţii). Crucea Ţiganului
  sau Crucea Păcurarilor săpată pe o „Cioacă” despre care am SCRIS că se află aici; Izvorul Sfânt „Fe-Re-geu”; localităţile A-Ra-neag, Ta-uţ, D-Ra-uţ, vârful High-Life (sau Vârful Vieţii). Denumirea în limba engleză dată de ţărănimea română-daco-traco-primordială după potop dovedeşte
  că limba engleză, partial, îţi are originea în Ţara Zărandului. În topicul A-Ra-neag (de unde satelitul a transmis fotografiile 3, 4, 5 cu texte scrise pe
  placi) azi, am concluzionat că cuvîntul „neag” provine de la verbul a nega. Astfel, toponimicul A-Ra-neag înseamnă: negarea lui Ra. Evenimentul
  s-a produs, în timpul potopului. De cine şi în ce circumstanţe? Momentan nu ştim.
  Zona numită RA-VHA de pe vârful acestui Masiv a imortalizat momentul terminării potopului. Este mentionată pe harta transmisă
  de internet la un loc cu restul topicelor. Puţin mai departe pe o râpă între două vârfuri prăvălite satelitul transmite imaginea corabiei lui
  Noe. Iată etimologia care a indicat sfârşitul potopului în limbajul ţărănimii române din localitatea Zărand.
  -:a = expresie cu înţeles de surprindere;
  -v = se pronunţă „oa” Exemplul: Varga Vasile =Oarga Vasile;
  -oa = expresie ce provoacă o tresărire, o sperietoare, o surprindere..
  -ha = exclamaţie care exprimă surprinderea
  Sensul: a=iată; oaha=iată (Cuvantul iată atentionează pe cineva despre aparitia pe neaşteptate a unei persoane În speţă: A Ra =iată Ra! sau
  Oaha Ra= iată Ra este exclamaţia lui Noe la vederea lui Ra după scaderea apelor. Ceilalţi supravieţuitori privind în direcţia indicată de Noe au
  observat pe Ra şi în cor au început sa strige Oaha Ra!Oaha Ra!Cuvintele s-au tradus în A Ra Ra,at unde :A=Iată, Ra=Ra şi at=sintagmă Pe o râpă de
  pe acest masiv satelitul a fotografia o corabie(Vezi fotografia la cap. Corabia lui Noe dirijată din spaţiu pentru a se opri pe Masivul Zărandului). Aceste
  dovezi indică oprirea lui Noe pe Masivul Zărandului. Ţinând seama de strigatele lui Noe la vederea lui Ra, constatăm că denumirea localităţii A-Ra-
  neag semnifică atitudinea unor oameni supravietuitori ai potopului de pe corabia lui Noi .Aceştia ,după 150 de zile când nu au mai vazut uscat, au
  început să se sperie şi să cârtească împotriva lui Noe .Ra, Dumnezeu care i-a spus lui Noe să facă corabia nu se mai arată. Noe i-a dus în eroare.Ra
  dispărut odată cu vietăţile de pe Terra. .Strigătul lui Noe la vederealui Ra Oaha!Ra ! avea şi are o importanşă deosebită peste veacuri !.
  Acum, suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm şi să răspundem pe bază de dovezi materiele:Ce a venit ţărănimii din această parte a
  Daciei, unde satelitul fotografiază o corabie, să numească atâtea zone de pe Masivul Zărandului cu topice care amintesc despre oprirea
  corabiei lui Noe pe acest munte? Ralitatea trăită aici şi nu în altă parte de suprvieţuitorii potopului!
  Foto. Nr. 2. Războiul nuclear. Crăpături în scoarţa terestră.
  Valea Cladovei
  La capatul din dreapta, jos, se obsevă peşterile sau locul unde, posibil s-a introdus explozibilul (Ne întemeiem supoziţia pe faptul că
  autorii pieselor au cofecţionat aceste piese cu peşteri vizibile. La ce, dacă nu să transmită informaţii despre desfăşurarea războiului, a tehnicii
  folosită fără efectul scontat?). Forţa care în valuri apăsa din spaţiu scoarţa terestră a condus la apariţia crăpăturilor, bălţilor, şi valurilor
  constate şi astăzi în suprafeţa terestră din Ţara Zărandului. Această tehnologie, a presiuni cu forţe de mărimi variabile a scoarţei terestre
  urmărea acelaşi rezultat produs pe continentul Atlantidei: ruperea treptată, pe zone a suprafeţei terestre şi scufundarea zonă după zonă în
  „sima”.
  Comparaţia forţelor în război scoate în evidenţă disproporţii colosale. Forţa care a atacat zona Edenului nu a reuşit să scufunde în
  „sima” nici un petec de pământ din suprafata Edenului. Zidurile Templului şi sculpturile din inteior sunt intacte. Textele scrise pe plăcile din
  Templu şi piesele arheologice ca mărturii care redau acţiunile spiritelor negative împotiva lui Dumnzeu şi a creatiei au fost salvate integral. În
  schimb, Atlantida, unde se afla conducerea urmaşilor lui Poseidon a fost scufundată complet.
  Arad 2 ian.2012

  Notă Î Fotografiile la care ne referim in acesst comentariu nu s.au putut repoduce aci,Ele se pot vedea în volumul publicat pe internet cu titlul Marea Profeţie .introdu în căutare Google :”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare Actualizări III, volumul Marea Profeţie. )

  Arad 16 ianuarie 2012

  Academician Teodor Ardelean
  Acadteodorardelean @yahoo.com

 7. Dintre toate posibilele locatii aduse in discutie, cea mai probabila o consider pe cea de langa Insulele Bahamas – unde se afla si Triunghiul Bermudelor.

  1. Este o zonă să spunem predispusă pentru chestii ciudate, cu anumite energii. Ceea ce se întâmplă în Triunghiul Bermudelor oricum este o enigmă, deşi foarte mulţi au încercat să explice ce şi cum.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *