tarotul

Cărţile de tarot

După unii, tarotul ar fi fost inventat de ţigani, iar după alţii, el şi-ar avea originea în Diaspora, pentru care el ar constitui un fel de carte secretă, cu cele douăzeci şi două de arcane majore, după cum în alfabetul evreiesc există douăzeci şi două de litere. Aceste arcane se pretează la numeroase lecturi, ele conjugând multiple dimensiuni: alchimice, iniţiatice, kabalistice, încât s-a putut spune despre tarot că este o „totalitate”, o „sumă”, o „imagine a lumii” etc.

Prima carte, sau „lamă”, Măscăriciul, „omul în acţiune”, corespunde, într-adevăr, lui aleph; a doua, Papesa, „femeia aşezată, ţinând o carte deschisă”, lui beth; a treia, împărăteasa, „spiritualitatea”, lui ghimel; a patra, împăratul, „aşezat pe un tron”, lui daleth; a cincea, Papa, „liberul arbitru”, lui he; a şasea, îndrăgostitul, „alegere de făcut între viciu şi virtute”, lui vau; a şaptea, Căruţul, „celui care a ştiut să domine forţele elementare”, lui zain; a opta, Justiţia, lui heth; a noua, Ermitul, „înţeleptul”, lui teth; a zecea, Prova, „alternativa între bine şi rău”, lui iod; a unsprezecea, Forţa, „Măscăriciul ezitând între două lucruri”, lui caph; a douăsprezecea, Spânzuratul, „echilibrul şi raţiunea”, lui lamed; a treisprezecea, Moartea, „distrugerea şi progresia”, lui meni; a paisprezecea, Temperanţa, „creaţia vieţii”, lui noan; a cincisprezecea, Diavolul, „fatalitatea când materia prevalează asupra spiritului”, lui samech; a şaisprezecea, Casa-Dumnezeu, „căderea lui Adam”, lui hain; a şaptesprezecea, Steaua, „fluidul universal”, lui pe; a optsprezecea, Luna, „spiritul scăldat în materie”, lui tsade; a nouăsprezecea, Soarele, „spiritul indestructibil”, lui coph; a douăzecea, Judecata, „natura care se trezeşte graţie verbului divin”, lui resh; a douăzeci şi una, Mat, „omul supus pasiunilor sale”, lui shiu; a douăzeci şi doua, Lumea, „macrocosmosul în opoziţie cu microcosmosul, pe care îl reprezintă Măscăriciul”, lui tau.

Fireşte, astfel enunţată, simbolica lamelor este redusă la un schelet. Înterpretate cu subtilitate, lamele tarotului dau rezultate interesante în divinaţie.

Pe alte bloguri

    Lasă un comentariu

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    Verificate anti-robot *