Noţiunea de fluid

Putem să explicăm oricând efectele unui somnifer prin faptul că provoacă somn. Şi astfel vom fi făcut să progreseze ştiinţa? Folosită fără discernământ de către magnetizatori şi de către mediumuri, vindecători sau nu,…