Concepţia despre lume, din trecut până azi

Niciun comentariu la Concepţia despre lume, din trecut până azi

Această idee înglobează sistemul de concepţii, noţiuni şi reprezentări despre lumea înconjurătoare în ansamblu. Concepţia despre lume în înţelesul său larg cuprinde totalitatea ideilor despre lumea înconjurătoare, despre fenomenele naturii şi ale societăţii: concepţii filozofice, social-politice, etice, estetice, naturist-ştiinţifice, religioase, culturale, istorice etc.

Nucleul principal al fiecărei concepţii despre lume, concepţia în înţelesul propriu al cuvântului, îl constituie concepţiile filozofice. Principala problemă a concepţiei despre lume este problema fundamentală a filozofiei, adică problema raportului dintre gândire şi existenţă, dintre conştiinţă şi materie. În funcţie de faptul ce anume este considerat factor prim: materia sau conştiinţa, există două forme fundamentale de concepţie legata de lume, două tabere filozofice principale: tabăra materialistă şi cea idealistă.

Conceptia despre lume – diverse abordari

Concepţia consecvent ştiinţifică despre lume este materialismul dialectic şi materialismul istoric – concepţia despre lume a frăţiei marxist-leniniste. Concepţia marxistă despre lume este radical opusă idealismului filozofic şi concepţiilor religioase strâns legate de idealism. Idealismul filozofic şi religia explică lumea, toate fenomenele naturii şi societăţii prin activitatea spiritului, a conştiinţei, a forţelor spirituale „fanteziste şi supranaturale” – prin divinitate. Idealismul şi religia sunt incompatibile cu ştiinţa, prin simplul fapt că bazele, conceptele ce conduc idealismul şi religia, nu pot fi puse în ştiinţă, iar dacă sunt puse, dau cu eroare sau cu improbabilităţi. Materialismul s-a format ca o concepţie bine determinată despre lume ca urmare a luptei necruţătoare împotriva religiei şi a idealismului. Toate aceste virtuţi au degenerat de la un adevăr pur, acum ele fiind simple structuri primordiale dar care nu furnizează individului, omului, o bază consistentă de cunoaştere şi înţelegere despre ce anume este el sau ceva care să îi clarifice concepţia despre lume.

Din păcate, concepţia actuală este o reflectare a existenţei materiale şi sociale a oamenilor, ea depinde de nivelul cunoştinţelor atins de oameni în perioada istorică dată, precum şi de orânduirea socială dominantă. Prin urmare concepţia despre lume are un caracter istoric şi ea merge direct proporţional cu dezvoltarea societăţii, evoluţie ce schimbă şi concepţia oamenilor. Un rol important îl joacă clasa dominantă; trăim în societăţi în care împărţirea este descrierea cea mai elocventă pentru ceea ce înseamnă viaţa socială.

Nu există o concepţie unică despre lume fapt ce duce la mult mai multe ciocniri ce trec de la planul filozofic la planul real, cu caracter dictatorial faţă de grupurile minoritare (ca şi tip de concepţie). Capitalismul propagă o concepţie prin filozofie, şcoală, biserică, mass-media, artă etc. în acelaşi timp metafizicienii aduc argumente ce în faţa ştiinţei capitalismului sună antagonic. Tot concepţie dominantă este şi contribuţia părţii sociale progresiste, atitudine ce nu face faţă fără apartenenţa maselor de oameni la ideologiile ce le propun cea mai mare linişte, pace, acomodare, compromisuri în înţelegerea profundă a propriei vieţi, încetinire a proceselor de evoluţie pe toate planurile, material şi spiritual.

<< Partea 2 >>

De Jorjette C

Încearcă să trăiască o viață simplă și liniștită întrun sat de munte din Apuseni, Vidra, AR. De asemenea, incearca sa administreze Blogul Lui Jorjette in timpul liber. In rest, se bucura de gradina si de frumoasa viata la tara.

Spune gândul tău...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *