Generatorul aleatoriu

Generatorul aleatoriu

Fie că este vorba de zaruri, de bile etc, detecţia psihocinezei face apel la mijloace mecanice greoaie şi la manipulări repetitive. Aparatele electronice nu prezintă aceste inconveniente. Ele exclud, între altele, orice prezumţie de fraudă. Lui Helmut Schmidt (care n-are nimic comun cu omul politic) îi datorăm primul generator electronic. Acesta folosea stronţiul 90 pentru că atomii acestuia se dezintegrează în permanenţă în mod aleatoriu.

„Conform traiectoriei particulelor în aparat, scrie Yves Lignon, o lampă sau alta se aprinde strict la întâmplare.”

După ce şi-a ales ţinta (lampa A, de exemplu), subiectul „psi” pune în acţiune, în timpul experienţei, facultăţile sale psihocinetice pentru a influenţa aprinderea ei.

Inginerul Philippe Mabilleau a inventat diferite „zaruri electronice” de care se serveşte Laboratorul de parapsihologie din Toulouse. Unul dintre ele, de exemplu, comportă un sistem de afişare „pe care se înscriu unele după altele şi în mod aleatoriu numere întregi cuprinse între 0 şi 9″. Trebuie şi este suficient ca, aşa cum procedează cu zarurile obişnuite, subiectul să facă să iasă o valoare stabilită dinainte.

Cu acest aparat, Jean-Pierre Girard a fost testat (cu succes) în 1976.

Jean-Pierre Girard ne vorbeste despre capacitatile sale paranormale:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *