iubirea-un-destin

Iubirea un destin inevitabil

De foarte multe ori omul încearcă să pătrundă în tainele Universului, dar uită să pătrundă în tainele universului său. Cunoaşterea de sine prin adevăr, duce fiinţa la apogeu. Cel ce caută adevărul în altă parte decât în sine, este pe o cale greşită! Cel ce nu cunoaşte iubirea ca şi trăire spirituală prin non-ataşament, rătăceşte pe căi de nedorit! Una dintre învăţăturile mele spune: Greu este pentru cel „greu” să alerge ! Adică cel „greu”, este acela care este împovărat de griji materiale şi nu are liniştea dorită, nici Pacea Binecuvântări…

iubirea-un-destin

Toate acestea ignorate duc la redestinări prin suferinţă, până ce se învaţă Lecţia Iubirii. Legea karmei (cauza şi efectul sau legea lui Dumnezeu) se aplică în toate situaţiile trăite de om. Cu cât iubirea este mai mare pentru toate şi pentru tot în creaţie, cu atât şansa celui ce a învăţat lecţia este mai mare de a se înălţa şi nu apare suferinţa. Deci iubirea stă la baza tuturor lucrurilor. Ea, iubirea ca şi simţire, este calea ce trebuie urmată de către fiecare om în parte. Cu cât cuprinsul trăirii fiecăruia este mai luminat de iubire, cu atât şi viaţa în sine este mai blândă şi fără griji. Acceptaţi acest lucru în viaţa voastră şi va fi uşor să trăiţi în armonie cu toţi cei ce vă înconjoară !

Iubirea cuprinde totul şi nu pune condiţii. Câţi pot să înţeleagă acest lucru? Destinul fiecăruia este stabilit şi de fiecare stare a noastră. Orice ne-iubire ca şi trăire, aduce o cale nouă, mai grea în pasul celui ce trăieşte starea ne-iubirii. O singură schimbare de stare către iubire prin educare a celui în cauză, aduce un nou destin şi o nouă cale în pasul lui. Aşa se pot limpezi multe trăiri, ale multor oameni, ce nu-şi au pacea mult dorită.

Ce simplu este totul când se cunosc cele ce pot ajuta noul pas…

Cunoaşterea este calea ce ajută omul să se detaşeze de cele ce-i pot stagna evoluţia. Fără această cunoaştere greu îi este omului să se înalţe către vârful piramidei… Doriţi-vă cuprinsul cunoaşterii ce vă ajută în viaţa voastră de zi cu zi şi va fi bine pentru toţi…

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *