Josef Maria Hoene Wronski

Josef Maria Hoene Wronski

WRONSKI,   Josef   Maria   Hoene (Poznan, 1778 – Neuilly, 1853), militar, inventator şi matematician francez de origine poloneză. După ce a luptat pentru independenţa ţării sale, el rătăceşte prin Europa până când Directoratul îi dă, în 1800, naţionalitatea franceză.

Mistic în căutarea absolutului (Balzac îl va picta sub trăsăturile unuia dintre personajele Comediei umane, Balthazar Cloe’s), el cunoaşte multe decepţii. Nu numai că trăieşte în mizerie, îşi pierde soţia şi fiica, dar invenţiile sale, purtând, totuşi, amprenta geniului, nu interesează pe nimeni: nici maşina sa de calculat, nici micul lui cazan, nici carul-automobil, strămoşul tancurilor noastre, nici „roata pneumatică” destinată evitării zdruncinăturilor pe calea ferată.

Va merge şi mai departe, propunând o „infailibilă” martingală bazată pe „legea teleologică a hazardului”, înainte de a inventa un aparat universal („progonometrul”) capabil să calculeze faptele trecutului, ale prezentului şi ale viitorului.

Publicând (1810) La Loi supreme des mathematiques, el îşi atrage încurajări din partea Academiei de Ştiinţe, dar lucrările pe care le publică în continuare (Probleme universel des mathematiques, Philosophie de l’infini, Reforme du calcul des probabilites, Messianisme ou la Reforme absolue du savoir humain) nu îi aduc decât stima câtorva utopişti.

„Wronski, scrie despre el Edouard Krakowski în 1935, dobândeşte o anumită notorietate. Şi totuşi, el este un necunoscut. Amploarea subiectelor, bizareria titlurilor, preferinţa de a trata în limbaj matematic o gândire care devine din ce în ce mai metafizică îi îndepărtează tot mai mult pe cititori. Te aşteptai la un matematician şi descoperi un vizionar al raţiunii.”

Nu stabileşte el în mod ştiinţific existenţa Absolutului? Nu creează el religia „seheliană”? (Opunând proba şi revelaţia, religia sa se bazează pe proba matematică.) Aceasta pentru că, în felul său, Wronski reînnoadă o tradiţie: cea iniţiată de Pitagora.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *