Lista cu facultati acreditate – Universitati civile si particulare

Invatamantul superior din Romania este organizat in facultati, academii de studii, institute si scoli de studii superioare. Lista cu facultati acreditate 2017 este oferita de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice din Romania si include universitati de stat civile sau militare si universitati particulare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu.

Toate institutiile de invatamant superior acreditate formeaza Sistemul National de Invatamant Superior. Pentru mai multe informatii despre sistemul de invatamant din Romania gasiti pe site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior.

Cum s-a realizat lista cu facultati acreditate 2017?

In fiecare an, o hotarare de guvern valideaza harta institutiilor de invatamant superior de stat si particular acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu. Aceasta harta contine in dreptul fiecarei facultati acreditate date precum:

 • domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;
 • locaţiile geografice de desfăşurare;
 • numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare;
 • formă de învăţământ şi limbă de predare;
 • numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi.

Pe baza acestor informatii furnizate de Ministerul Educatiei Nationale pe siteul oficial, am construit aceste liste cu facultati acreditate 2017.

Lista cu facultati acreditate 2017 – Universitati civile de stat

 • UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI – www.upb.ro
 • UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI – www.utcb.ro
 • UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI – www.uauim.ro
 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI – www.usamv.ro
 • UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI – www.unibuc.ro
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI – www.umfcaroldavila.ro
 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI – www.ase.ro
 • UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI – www.unmb.ro
 • UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI – www.unarte.org
 • UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ „I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI – www.unatc.ro
 • UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI – www.unefs.ro
 • ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI – www.snspa.ro
 • UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA – www.uab.ro
 • UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD – www.uav.ro
 • UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU – www.ub.ro
 • UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV – www.unitbv.ro
 • UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ – NAPOCA – www.utcluj.ro
 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA – www.usamvcluj.ro
 • UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA – www.ubbcluj.ro
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA – www.umfcluj.ro
 • ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA – www.amgd.ro
 • UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA – www.uad.ro
 • UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA – www.univ-ovidius.ro
 • UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA – www2.cmu-edu.eu
 • UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – www.central.ucv.ro
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA – www.umfcv.ro
 • UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI – www.ugal.ro
 • UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI – www.tuiasi.ro
 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI – www.uaiasi.ro
 • UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI – www.uaic.ro
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR. T. POPA” DIN IAŞI – www.umfiasi.ro
 • UNIVERSITATEA DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAŞI – www.arteiasi.ro
 • UNIVERSITATEA DIN ORADEA – www.uoradea.ro
 • UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI – www.upet.ro
 • UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI – www.upit.ro
 • UNIVERSITATEA „PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI – www.upg-ploiesti.ro
 • UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA – www.uem.ro
 • UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU – www.ulbsibiu.ro
 • UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA – www.usv.ro
 • UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE – www.valahia.ro
 • UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU – www.utgjiu.ro
 • UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ – www.upm.ro
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ – www.umftgm.ro
 • UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ – www.uat.ro
 • UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” TIMIŞOARA – www.upt.ro
 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA – www.usab-tm.ro
 • UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA – www.uvt.ro
 • UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA – www.umft.ro

Lista cu facultati acreditate 2017 – Universitati militare de stat

 • ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI – www.mta.ro
 • UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” DIN BUCUREŞTI – www.unap.ro
 • ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL” DIN BUCUREŞTI – www.animv.ro
 • ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN BUCUREŞTI – www.academiadepolitie.ro
 • ACADEMIA FORŢELOR AERIENE „HENRI COANDĂ” DIN BRAŞOV – www.afahc.ro
 • ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN CONSTANŢA – www.anmb.ro
 • ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU – www.actrus.ro

Lista cu facultati particulare acreditate 2017

 • UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” DIN BUCUREŞTI – www.ucdc.ro
 • UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI – www.utm.ro
 • UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI – www.univnt.ro
 • UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI – www.rau.ro
 • UNIVERSITATEA „HYPERION” DIN BUCUREŞTI – www.hyperion.ro
 • UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” DIN BUCUREŞTI – www.spiruharet.ro
 • UNIVERSITATEA „BIOTERRA” DIN BUCUREŞTI – www.bioterra.ro
 • UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI – www.ueb.ro
 • UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” DIN BUCUREŞTI
 • UNIVERSITATEA „ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI – www.nou.univath.ro
 • UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI – www.artifex.org.ro
 • INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN BUCUREŞTI – Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 – 2015
 • INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI – www.itb.ro
 • INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI – www.itpbucuresti.ro
 • UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCARĂ DIN BUCUREŞTI – Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 – 2015 – www.ufb.ro
 • INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI – www.asebuss.ro
 • UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD – www.uvvg.ro
 • UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” DIN BACĂU – www.ugb.ro
 • UNIVERSITATEA „GEORGE BARIŢIU” DIN BRAŞOV
 • UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA – www.ubv.ro
 • UNIVERSITATEA „AVRAM IANCU” DIN CLUJ-NAPOCA – www.uai-cluj.ro/wp
 • INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA – www.proteo.cj.edu.ro
 • UNIVERSITATEA „SAPIENTIA” DIN CLUJ-NAPOCA – www.sapientia.ro
 • UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI – www.univ-danubius.ro
 • UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA – www.andreisaguna.ro
 • UNIVERSITATEA „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DIN IAŞI – Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 – 2015 – www.umk.ro
 • UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI – www.upa.ro
 • UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAŞI – www.univapollonia.ro
 • UNIVERSITATEA EUROPEANĂ „DRĂGAN” DIN LUGOJ – www.universitateaeuropeanadragan.ro
 • UNIVERSITATEA AGORA DIN ORADEA – www.univagora.ro
 • UNIVERSITATEA „EMANUEL” DIN ORADEA – www.emanuel.ro
 • UNIVERSITATEA CREŞTINĂ PARTIUM DIN ORADEA – www.partium.ro
 • UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” DIN PITEŞTI – www.univcb.ro
 • UNIVERSITATEA „ROMÂNO-GERMANĂ” DIN SIBIU – www.roger-univ.ro
 • UNIVERSITATEA „DIMITRIE CANTEMIR” DIN TÂRGU MUREŞ – www.cantemir.ro
 • UNIVERSITATEA „MIHAI EMINESCU” DIN TIMIŞOARA – Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 – 2015
 • UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA – www.tibiscus.ro

Lista cu facultati particulare 2017 autorizate sa functioneze temporar

 • INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA – ILFOV – www.institutadventist.ro
 • FUNDAŢIA „ŞTEFAN LUPAŞCU” – INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI – www.univ-st-lupascu.ro
 • INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN – www.itrcf.ofmconv.ro
 • FUNDAŢIA „ACADEMIA COMERCIALĂ” DIN SATU MARE – www.academiacomerciala.ro
 • FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ „ALMA MATER” – UNIVERSITATEA „ALMA MATER” DIN SIBIU – www.uamsibiu.ro
 • FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT „IOAN SLAVICI” – UNIVERSITATEA „IOAN SLAVICI” DIN TIMIŞOARA – www.islavici.ro
 • FUNDAŢIA „GAUDEAMUS” – UNIVERSITATEA „TOMIS” DIN CONSTANŢA – www.univ-tomis.ro
 • INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE „TIMOTHEUS” DIN BUCUREŞTI – www.timotheus.ro
 • FUNDAŢIA LUMINA – INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT – UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST – LUMINA – www.lumina.org/ro
 • ŞCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ – BUCUREŞTI (S.N.S.B.) – organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare

Lista cu cele 636 de facultati din strainatate aprobate de Ministerul Educatiei Nationate

Ministerul Educatiei Nationale ofera prin ordinul 5825 din 28 noiembrie 2016 o lista cu facultati de prestigiu din strainatate aprobate. Publicata in Monitorul Oficial pe 7 decembrie 2016, lista cuprinde 636 de facultati de prestigiu din strainatate, acreditate si autorizate, recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

Lista este conceputa in baza Legii Educatiei Nationale din 2011 si Legea 200 din 2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale.

 

Descarca Lista


Articol etichetat cu:

Primeste zilnic
Ce-i mai bun

cititorii fideli primesc cele mai noi articole pe email

Multumim pentru inscriere!

A aparut o eroare!

Comentarii 7 Pareri

 1. Poenariu Marina Poenariu Marina
 2. Poenariu Marina Poenariu Marina
 3. Manole Violeta Manole Violeta
 4. SAE BUCHAREST SAE BUCHAREST
 5. Cantemir Cantemir
 6. Ioan Contras Ioan Contras

Spune parerea ta!

 

Sus