Revistele de modă

Revistele de modă nu ignoră dorinţa femeilor de a dobândi o personalitate proprie, dar, în loc să-i arate femeii care sunt greutăţile legate de dobândirea unei asemenea personalităţi, se mulţumesc să dea femeilor reţete simple şi rapide care vor să împace nevoia de a avea o viaţă personală cu „îndatoririle” ei clasice, folosind un anume machiaj, îmbrăcându-se într-un anume stil, adoptând o anumită coafură, ele promit femeilor că vor izbuti să-şi cultive trăsăturile personale şi calităţile specific „feminine”.

Cel mai des femeia este „îndemnată” să-şi camufleze ultimul rest de personalitate autentică; se spune că femeia poate deveni, prin machiaj, „cu totul alta”, bineînţeles cu mult mai seducătoare.

„Trebuie să învăţaţi să umpleţi vidul din privirea dumneavoastră, făcându-vă interesantă.Trebuie să învăţaţi să daţi frunţii voastre reflexe palide, să învăţaţi să vă sugeţi obrajii bucălaţi, să îndulciţi amărăciunea cearcănelor, să simulaţi un aer maladiv dacă natura v-a făcut mai voinică şi cu un aer viguros”.

În aparenţă s-ar putea spune că revistele ţin seama de dorinţele femeilor de a avea o personalitate.În fapt, ele nu fac decât să le tragă pe sfoară, să le furnizeze „modele” (în timp ce individul cu adevărat personal nu se compară cu nimic şi cu nimeni, nu joacă nici un rol, doreşte să fie şi nu pară, vrea săşi armonizeze viaţa interioară cu aspectul său exterior) ; ele încearcă să convingă femeile că este suficient să schimbe aparenţa pentru a dobândi o nouă identitate, dar evită să le îndemne să se elibereze de condiţionările lor interioare.

A se elibera înseamnă a accepta să fie altfel decât celelalte femei, să gândească altfel decât celelalte, înseamnă a avea curajul să se creeze ea însăşi, a suporta nesiguranţa ce însoţeşte orice încercare de eliberare adevărată, înainte de a fi descoperit calea proprie.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *