Noi Epigonii – Scrisorile lui Eminescu

Noi Epigonii – Scrisorile lui Eminescu

NOII EPIGONI
(M. Eminescu, Scrisorile, Ed. Rafet Rm. Sărat, 15 ian. 2000 – ediţie îngrijită, cuvânt înainte, note de Dumitru Ion Dincă, redactor de carte Ion Stanciu, 80 pag.)

Volum tipărit cu prilejul omagierii a 150 de ani de la naşterea poetului, textele fiind reproduse după ediţia critică realizată de Perpessicius (1939). De altfel, D.I.Dincă are inspiraţia să publice în Addenda şi “Scrisoarea către editorul eminescian, integral, din anul 2000” a celebrului eminescolog, datând din 1964. Remarcăm din prefaţă, dezacordul total şi categoric al lui D.I. Dincă faţă de ceea ce crede a fi “o denigrare de proporţii emanată de un cor de voci veleitare” sau “apogeul mistificărilor” la adresa lui Eminescu de după 1989. Interesantă, de asemenea, şi ideea acestuia de a identifica în epistola voievodală din “Scrisoarea III” o ilustrare în mic, hologramatică, a “armoniei şi măiestriei artistice” a ansamblului celor cinci “Scrisori”.eminescu

Prezent la lansarea cărţii de la Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu”, prof.univ.dr.docent Gh. Bulgăr aprecia că „Ediţia Scrisorile, scoasă de aceşti trei tineri scriitori talentaţi şi, deopotrivă, interesaţi de opera marelui Eminescu, i-am numit pe Dumitru Ion Dincă, fostul meu student, pe poeţii Ion Stanciu şi Constantin Marafet, constituie un eveniment pentru buzoieni şi nu numai. Scisorile eminesciene, care şi pe mine m-au captivat încă din adolescenţă, reprezintă creaţii de maturitate, opere inegalabile care şi acum şi-au păstrat actualitatea. Inspirată şi publicarea celebrei scrisori a lui Perpessicius adresată editorului integral din anul 2ooo al lui Eminescu”. Dar în vreme ce D.I.D. şi editorul depun aceste eforturi cu totul şi cu totul apreciabile de cultivare şi cinstire nerezervată a icoanei geniului naţional, iată ce pricep dintr-o asemenea fericită întâmplare editorială nu niscai patagonezi, ci chiar compatrioţi de-ai lui Eminescu, în plus şi animaţi de vanitatea că sunt colegi de gazetărie, în timp.

“Timpul buzoian” (nr. 1/2000): “… cartea scriitorului Dumitru Ion Dincă care cuprinde cinci scrisori ale marelui poet însoţite de un studiu asupra acestora. De menţionat este că una dintre scrisori (sic!) este adresată de Perpessicius editorului din anul 2000 al integralei Eminescu”; „Şansa” (nr. 498/28 febr. 2000): “Omagiind 50 de ani (sic!) de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu (…) Un recital de excepţie a fost susţinut de poetul Ion Stanciu, care a încântat pe cei prezenţi prin stilul excepţional de recitare a «Scrisorii a III-a» (sic!), inclusă în propriul volum numit «Scrisori» (sic!)”

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *