Proces de vrăjitorie

Până în secolul al XVII-lea, era de-ajuns o simplă bănuiala pentru a fi acuzat de vrăjitorie. Puteai să fii denunţat de un alt acuzat, de o altă persoană, de o rudă apropiată, căci delaţiunea era încurajată. În acest scop au fost aşezate cutii în biserici, pentru ca oricine să-şi poată depune plângerea în cel mai strict anonimat. Iniţiat la Milano, procedeul a fost utilizat la Veneţia şi în Scoţia; demonologul Jean Bodin era de părere că el s-a răspândit în întreaga Europă…

În Germania, valurile de acuzaţii de vrăjitorie au fost cele mai serioase.

„În 1603, judecătorul special Balthazar Ross sugera nume acuzaţilor: «Nu i-aţi văzut pe X şi Y la sabat? Să nu vă fie frică să-i numiţi. Voi nu aţi fost cruţaţi!»” (Julien Tondriau şi Roland Vuleneuve).

Dacă delaţiunea nu dădea rezultate, nicio dovadă nefiind admisă în favoarea acuzatului pentru apărarea lui, judecătorii se bazau pe pseudoindicii: în afară de denunţare, Peter Binsfeld, în lucrarea sa Commentarius de maleficiis (Koln, 1622), inserează pactul cu Diavolul, apartenenţa presupusă la o asociaţie de vrăjitoare sau vrăjitori recunoscută ca atare, zvonurile publice, acuzaţia de maleficii, posedarea de obiecte de magie neagră.

Din listă lipsesc blasfemia, semnul diabolic, frica de întrebări (adică de tortură), apartenenţa la o familie de vrăjitori, participarea la sabat. Începând cu 1523, spaniolul Alphonsus de Spina consideră drept definitivă „proba spectrală”. În cazul în care acuzatul(a) manifesta rezerve în a acuza de vrăjitorie pe cutare sau cutare persoană, finalul era pecetluit: persoana respectivă era bănuită că lucrează mână în mână cu Diavolul.

La Salem (1692), de exemplu, când tânăra Elisabeth Knapp a mărturisit că „spectrul” oamenilor pe care ea îi denunţase o „tortura”, s-a dedus că aceşti oameni erau complici cu Dracul… În orice caz, judecătorii efectuau un interogatoriu reglementar. Într-adevăr, în secolul al XVI-lea, într-un proces de vrăjitorie acuzatele trebuia, cu unele variante, să răspundă în faţa tribunalului la următoarele întrebări:

„1. De când sunteţi vrăjitoare?

2. Cu ce prilej aţi devenit vrăjitoare?

3. Pe cine aţi ales ca incub? Cum se numeşte?

4. Care este numele maestrului vostru dintre demoni?

5. Ce jurământ i-aţi făcut?

6. În ce fel şi cu ce ocazie aţi depus jurământul?

7. Care deget aţi ridicat? În ce loc aţi consumat unirea cu incubul vostru?

8. Care sunt demonii şi care sunt persoanele care participau la sabat?

9. Ce aţi mâncat acolo?

10. Cum era organizat banchetul la sabat?

11. Stăteaţi jos?

12. Ce muzică se cânta acolo şi ce dansuri aţi dansat?

13. Ce v-a dat incubul vostru în schimbul coifului?

14. Ce semn v-a făcut pe corp?

15. Ce daună aţi pricinuit cutărei sau cutărei persoane şi cum aţi procedat?

16. De ce aţi pricinuit această dauna?

17. Cum puteţi s-o reparaţi?

18. De care ierburi şi de ce metode vă folosiţi pentru aceasta?

19. Care sunt copiii pe care i-aţi vrăjit şi pentru ce motiv?

20. Care sunt animalele pe care le-aţi vrăjit şi de ce?

21. Care vă sunt complicii?

22. De ce Diavolul vă dă palme în timpul nopţii?

23. Cu ce unsoare vă ungeţi mătura? Cum puteţi să zburaţi prin aer?

24. Ce formule magice pronunţaţi atunci?

25. Ce furtună aţi declanşat şi cine v-a ajutat?

26. Care este vermina pe care aţi împrăştiat-o?

27. Cum folosiţi aceste creaturi periculoase?

28. Diavolul a impus anumite limite acţiunii voastre malefice?”

Judecătorii considerau mărturisirea ca necesară, dar nu se mulţumeau cu atât.

„Fie că vrăjitorii mărturisesc sau nu, spune R. P. Friedrich von Spee în a sa Cautio criminalis (1632), rezultatul este acelaşi. Dacă ei mărturisesc, vinovăţia lor este clară: sunt executaţi! Dacă nu mărturisesc, trebuie să li se aplice tortura, care va fi repetată de câte ori este necesar.”

În lucrarea sa Manieres admirables et moyens d’ investiguer toutes sortes de crimes et de sorcelleries (1659), domnul Bouvet, magistrat general al armatelor franceze în Italia, precizează că, în cazul în care „prizonierul îşi va nega culpabilitatea”, va fi un motiv în plus pentru continuarea chestionării…

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *