Steve Shaw şi Michael Edwards iluzionisti cu calităţi paranormale

(continuare partea 2)

Subiecţilor noştri le-au fost propuse şi alte teste. Ei le-au îndeplinit cu aceeaşi deconcertantă uşurinţă. După ce a dat anunţul în presă, Phillips a primit o scrisoare, care îl punea în gardă asupra practicilor fără scrupule ale „mediurnilor”. Aceasta, care descria fraudele cele mai frecvente, fusese trimisă de iluzionistul Randi, bine cunoscut în mediile „psihiste” pentru incredulitatea sa. Peter Phillips n-a ţinut cont de ea; Randi a insistat. El şi-a oferit, de mai mulle ori, asistenţa sa benevolă. Fără rezultat.

Trebuie să înţelegem atitudinea lui Phillips: el dorea mai mult decât orice să păstreze caracterul ştiinţific al experienţelor din laboratorul său şi acest „caracter ştiinţific”, pentru un fizician ca el, trecea printr-o disciplină ştiinţifică. A implica aici datele iluzionismului i se părea de natură a trata prin simţul comun, în modul cel mai trivial, un material experimental care i se părea justificabil printr-o altă abordare. în această privinţă, poziţia lui Phillips era, pe plan teoretic, întru totul de apărat, într-atât este de adevărat ca nu prin simţul comun s-a descoperit că Pământul se învârteşte în jurul Soarelui… Lucrul în care directorul laboratorului McDonnell ar fi trebuit să nu aibă încredere erau tocmai prea frumoasele performanţe ale subiecţilor săi.

Psihometria

Chiar dacă Phillips avea dreptate plasându-se în rolul de observator imparţial (de altfel, tocmai pentru neutralitatea lui faţă de fenomenele „psi” fusese numit în acest post); el s-a înşelat subestimând, în foarte mare măsură, observaţiile efectuate de parapsihologii înşişi. într-adevăr, acestea ne învaţă că nu există paragnost sau medium cu efecte fizice care să reuşească sigur şi întotdeauna. Citirea plicurilor închise, când ea se efectuează sub un minimum de control (Ossowiescki), nu este scutită de dificultăţi şi aproximaţii. Lui Uri Geller şi lui Jean-Pierre Girard li s-a întâmplat, de mai multe ori, să fie în pană de „inspiraţie”. Zeloşii puterii „psi” fac din aceste pene chiar un argument pentru a declara că sunt autentice personalităţi paranormale… în vreme ce se presupune că un iluzionist nu trebuie să aibă eşecuri. De fapt, Peter Phillips fusese manipulat, de la bun început, chiar de Randi însuşi. Iluzionistul „fagocitase”, de la un capăt la altul, experienţele printr-un montaj comparabil cu ceea ce se petrece în serviciile secrete. (Şi care consta în a manipula, fără ca ei s-o ştie, spionii puterii adverse.)

Chiar de la crearea laboratorului McDonnell, însoţită de anunţul de recrutare a tinerilor subiecţi „psi”, Randi şi prietenii săi din CSICOP (Comitetul de investigare ştiinţifică a legaţiilor privind fenomenele presupus paranormale) concepuseră un proiect botezat Alpha, prin care urmăreau să se folosească de laboratorul McDonnell şi de personalul său pentru a arăta în ce măsură oamenii de ştiinţă erau dezarmaţi când se găseau în faţa unor „miracole”.

Proiectul Alpha comporta mai multe faze. Intr-o primă etapă, doi iluzionişti amatori s-au prezentat la Peter Phillips în urma anunţului apărut în presă şi s-au dat drept mediumi (aceştia nu erau alţii decât Steve Shaw şi Michael Edwards). Acceptaţi fiind, ei se vor supune tuturor testelor care li se vor cere, vor propune şi ei câteva şi vor comite unele greşeii susceptibile să-i alerteze pe controlorii lor. (Astfel intenţiona Randi să pună în evidenţă lipsa de vigilenţă de care se făceau vinovaţi parapsihologii cei mai bine intenţionaţi.) Apoi, sau în acelaşi timp, după împrejurări, Steve şi Michael urmau să procedeze la o „intoxicare” în toată regula a experimentatorilor…

Când au ajuns la ţintă, cei doi eroi ai noştri, care citiseră în acest scop câteva lucrări de parapsihologie, au debitat o sumedenie de lucruri legate de viaţa lor: talentul lor a apărut devreme, ceea ce le-a adus numai neplăceri din partea anturajului… şi necazuri cu aparatele electrice etc. Lucruri absolut neverificabile, dar prin născocirea cărora urmăreau un scop dublu: pe de o parte, istorisind aceste poveşti de adormit copii, ei întăreau la interlocutori ideea că ar exista o psihologie şi o fiziologie specifice ale mediumnităţii; pe de altă parte, ei anihilau vigilenţa controlorilor lor care, împrietenindu-se cu ei, ar fi socotit nepotrivit sa procedeze la verificări amănunţite, în orice caz, ei au reuşit ca Phillips şi colaboratorii săi să „uite” până şi condiţiile cercetării ştiinţifice…

În timpul Congresului iluzioniştilor profesionişti, care s-a ţinut la Pittsburg în iulie 1981, Randi s-a amuzat lansând zvonul ca Shaw şi Edwards erau creaţiile sale, intenţionând ca acesta să ajungă la urechile lui Peter Phillips şi ale colaboratorilor săi. Confruntaţi cu asemenea „calomnii”, aceştia au făcut front comun, socotind, poate, că Randi şi-a manifestat astfel regretul de a fi fost exclus de la experienţele care se făceau în laboratorul McDonnell, Fapt este că Phillips a trimis un mesager care i-a cerut iluzionistului o selecţie de înregistrări video, în care el să comenteze şi sa demonstreze câteva din trucurile sale. Scopul lui Phillips era să prezinte la Colocviul para-psihologilor reuniţi la Syracuse, pe de o parte, înregistrările lui cu Shaw şi Edwards, iar, pe de altă parte, benzile lui Randi. Astfel, fiecare participant ar fi putut constata diferenţa existentă între fenomenele paranormale „autentice” şi cele obţinute prin trucaj…

Demonstraţia nu a plăcut numeroşilor participanţi la colocviu, cărora paralela li s-a părut cel puţin riscantă, dacă nu chiar periculoasă. Dacă această practică s-ar răspândi, cine ştie dacă nu cumva un adversar ascuns al parapsihologiei nu ar putea sa însoţească cu un comentariu demistificator o înregistrare efectuată cu un medium adevărat! In plus, prezenţa lui Randi alături de Phillips a generat bănuiala că cei doi ar fi fost înţeleşi, ceea ce a provocat consternarea directorului laboratorului McDonnell, a cărui bună-credinţă era totală. El nu a fost mai puţin tulburat când, în timpul unei proiecţii private de înregistrări făcute cu Shaw şi Edwards, Randi a semnalat toate înşelătoriile care se puteau observa acolo.

<< Partea 1Partea 3 >>

2 comentarii la „Steve Shaw şi Michael Edwards iluzionisti cu calităţi paranormale”

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *