Yi-King sau cartea mutaţiilor

Legenda spune că, acum probabil mai mult de şase milenii, împăratul Fe-Hi se plimba pe malul Fluviului Galben, când a venit spre el înot un dragon care ducea pe spate un tablou compus din linii, unele continue, altele tăiate la jumătatea lor. De aici ar veni combinatoria care a produs cele şaizeci şi patru de hexagrame ale yi-king-ului şi comentariile sale care ar putea să ne pară nouă, occidentalilor, atât de paradoxale.

Comentatorii insistă, pe drept, asupra sensului cuvântului yi, care înseamnă pe plan concret „cameleon”, iar pe plan abstract „mutaţii”, „transformări”, „schimbări”, yi-king putând fi tradus prin „Cartea mutaţiilor”. Utilizând această artă divinatorie, vechii chinezi nu înţelegeau, într-adevăr, să stabilească succesiuni fatale, ci mai degrabă să sugereze raporturi de transformare.

Astfel, în Le Yi-king traduit d’apres les interpretes chinois avec la version mandchoue (Paris, 1897), C. de Harlez dă exemplul următor:

„Să presupunem că hazardul a indicat Kua XXI şi sentinţa a doua. Dacă un răufăcător este torturat, dacă i se taie nasul este bine”. Ghicitorul va deduce prevestirea pe care o va face favorabilă sau defavorabilă, după fantezia sa. El va putea spune, de exemplu, că menţionarea unui supliciu este un anunţ de nenorocire, de insucces, sau că aprobarea acestei pedepse permite să prevezi o reuşită conform dorinţelor celui interesat”.

După cum s-a spus în Le Grand Commentaire:

„În vreme de odihnă, omul nobil cumpăneşte imaginile şi meditează asupra judecăţilor.  Când înfăptuieşte ceva,  el cumpăneşte judecăţile şi meditează asupra oracolelor.”

Yi-king-ul dezvăluie cunoaşterea legilor transformărilor şi, făcând aceasta, îl ghidează pe om în alegerea viitorului său.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *