Etichetă: Carl Gustav Jung

Trăirea individuării – Carl Gustave Jung

C.G.Jung s-a raportat la procesul individuării atât indirect descoperindu-l, descriindu-l, conceptualizându-l cât şi direct, trăindu-l pur şi simplu. Sau lăsându-se trăit de el. De altfel Jung juxtapune unei convingătoare teoretizări a experienţei anterioare- căreia I se subscrie şi individuarea- trăirea …

Gânduri despre gânduri – Psihologia transei samanice

Primul gând mă duce către ceea ce Heidegger în 1938 arăta fără echivoc: „Nici o epocă nu se lasă pusă deoparte printr-o simplă negaţie: aceasta nu îl elimină decât pe cel ce neagă” ( Die Zeit des Weltbldes). Prof. Univ. …

Individuarea sau a deveni propriul Sine

*Am ales termenul de „individuare” (şi nu pe cel de „individuaţie” frecvent folosit în traduceri) deoarece considerăm că acest termen sugerează mai bine procesualitatea conceptului jungian „the process of individuation”. Sufletul nostru, amalgam de conştient şi inconştient personal, de supraconştient …

Pierderea individualităţii prin dezindividuare

Cel de-al treilea stadiu, al Sfîntului Duh al adultului autentic, este corespunzător al etapei finale a individuării, etapă în care individul se orientează şi pătrunde din ce în ce mai profund în propriul inconştient începând cu cel personal şi terminând …