Fiul Omului

 • Insusirile Lui Mesia – Fiul Omului – după profetul Daniel

  Insusirile Lui Mesia – Fiul Omului – după profetul Daniel

  Vorbind despre cartea profetului Daniel, exegeţii biblici au fost în primul rând interesaţi de sintagma “Fiul Omului”. Interesează expresia aramaică “bar-enos” ce poate fi găsită la Daniel 7:13 pentru că traducerea ei în limba greaca “o uioV tou anqrvpou” este foarte prezentă în Noul Testament. Această sintagmă se crede că face referire la trasatura mesiatică

  Continuă lectura

 • Cartea profetului Daniel – capitolul al 7-lea

  << Însuşirile lui Mesia după profetul Daniel – despre „Fiul Omului” A vorbi despre Mesia în cartea profetului Daniel înseamnă, în primul rând, a vorbi despre capitolul al 7-lea al scrierii sale şi mai exact despre textul: “Am privit în vedenia de noapte şi iată pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului şi El

  Continuă lectura

 • Consideraţiile creştine despre cartea profetului Daniel

  << Cartea profetului Daniel – capitolul al 7-lea Consideraţiile de mai sus s-au referit la modul în care iudeii privesc textul în care Profetul Daniel vorbeşte explicit despre Fiul Omului. Încercăm în continuare o prezentare creştină a textului subliniind părerile de care s-au poticnit diferiţii comentatori şi respectiv punctele în care nu mai sunt de

  Continuă lectura

 • Comparând textele din Noul Testament cu cele din profeţia lui Daniel

  << Referiri nou-testamentare despre “Fiul Omului” Comparând textele din Noul Testament cu cele din profeţia lui Daniel, se poate ajunge la o scurtă digresiune filologică despre traducerea sintagmei “Fiul Omului” în greacă. Sintagma care poate fi găsită în evangheliile sinoptice este o uioV tou anqrvpou. După cum susţin comentatorii(1) această expresie, în greacă, ce ar

  Continuă lectura

 • Fiul Omului din cartea profetului Daniel – Mesia

  << Comparând textele din Noul Testament cu cele din profeţia lui Daniel Sintagma Fiul Omului nu a fost nici pentru primii comentatori iudei, nici pentru primii creştini, un simbol pentru a marca o entitate colectivă. Cu toate acestea ea a fost încă de la început considerată drept simbol pentru o individualitate sau pentru o persoană.

  Continuă lectura