Cabinetul de miniştrii ai diavolului

Belial practică viciul de dragul viciului, precum alţii arta pentru artă. O lucrare germană din Evul Mediu (Dos Bucii Belial), ce-i este în întregime consacrată, face din el spiritul cel mai destrăbălat şi mârşav din Infern. Foarte seducător sub aparenţă de graţie şi demnitate, el a avut un cult la Sodoma (dar nimeni n-a îndrăznit vreodată să-i ridice temple). El este, printre altele, demonul pederastiei. Nimeni nu este mai ataşat bogăţiilor lui ca Maminon. (I se asociază uneori Viţelul de Aur şi este asemănat cu Moloh.) Nu se complace decât în cea mai strigătoare nedreptate. Considerat adesea un demon inferior, Rimmon este întâiul medic din Infern; era adorat la Damasc, unde se credea că poate să vindece uşor lepra. Îi datorăm lui Tamuz inventarea artileriei – cine iubeşte cu adevărat pedepseşte cu adevărat – dar, şi inventarea Inchiziţiei şi a torturilor legate de ea. După ştiinţa noastră, Casa Prinţilor are opt membri; demonologii avansează cifre diferite.

Verdelet este aici maestru de ceremonii. El este însărcinat cu transportul vrăjitoarelor la sabat. Henri Boguet (Discours execrable des sorciers, Lyon, 1610) ne asigură că, pentru a le seduce pe femei, ia numele de Joli-Bois, Maître-Persil, Sante-Buisson. Vert-Joli…

Succor-Benot, este şeful eunucilor din seraiul Prinţilor. Favorit al Proserpinei, mare maestru al geloziei, al graţiilor şi al zăvoarelor, Hamos era adorat la fel ca şi soarele de către moabiţi. Oare talentele lui de linguşitor au făcut ca el să fie numit membru al Consiliului Infernal, mare şambelan şi cavaler al Ordinului Mustei? Nimeni nu ştie nimic; nici chiar Melcom: trezorerier plătitor, acesta din urmă se achită de rolul său fără a se ocupa de restul. La fel, Nisrog, Beghemot, Dagon şi Mullin. Şef al bucătăriei elitei infernale, primul prezidează plăcerile mesei, în timp ce al doilea comandă demonilor care mişca din coadă…

Chelar şi mare paharnic al Infernului, Beghemot este maestrul de necontestat al lăcomiei. Dagon este marele brutar al Casei Prinţilor. Se spune că şi-ar face el însuşi pâinea, dar faptul nu e sigur. Când nu este locotenentul lui Leonard în timpul sabatului, „Maestrul” Mullin face oficiul de „prim-valet de cameră al Casei Prinţilor infernali”. Am văzut că totul este foarte bine organizat la Curtea Infernală.

Plăcerile mărunte au şi ele locul lor. Se ocupă de ele ilustrul Kobal. Pasionat de teatru, el este patronul comedianţilor. Muşcă râzând: două acţiuni pe care le poale face simultan fără să-şi piardă cumpătul. Asmodeueste supraintendentul caselor de joc ale Curţii Infernale; nu are plăcere mai mare decât să inducă oamenii în eroare şi să semene dezordine în gândurile şi în viaţa lor. Are trei capete diferite, după cum este privit din stânga, din faţă sau din dreapta: de taur, de om cu răsuflarea de foc, de berbec. Mare amator de plăceri la Curte, Nibas supervizează visele, viziunile, extazele, predicţiile; este considerat pe nedrept un şarlatan. Se arată foarte util în interpretarea care se poate face materialului astfel livrat. Sigmund Freud îşi va aminti de aceasta mai târziu.

<< Partea 1Partea 2 – Partea 4Partea 5Partea 6 >>

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *