kymatica

Comunicari mediumnice despre destin

Fenomen bine cunoscut, căruia i s-au dedicat numeroase studii şi relatări, dezbateri şi cărţi, mediumnitatea încă nu a fost, totuşi, desluşită în privinţa tipului de comunicare şi mai ales în ceea ce priveşte sursa transmiţătoare. Se cunoaşte cât de cât starea de transă, care implică modificări psihice substanţiale şi intrarea pe un „canal” de informaţii ce acumulează în memorie, fără a participa la proces constienţa mediumului. Creierul devine un fel de aparat care funcţionează, dar nu are „conştiinţa” faptului de-a funcţiona.

despre destin

Capacităţile mediumnice se evidenţiază de regulă foarte devreme, la vârsta copilăriei; dispar, aparent, puţin mai târziu şi reapar la maturitate cu drept deplin de exerciţiu în transă. Cazul Doinei Tudose din Mangalia se încadrează în mai toate „definiţiile” ce s-au formulat cu privire la transă şi mediumnitate. Pentru Doina, descoperirea acestei capacităţi s-a întâmplat când ea avea paisprezece ani. Totul a început cu vizualizarea energetică a unei lumi, apoi cu fragile contacte cu acea lume, însă de regulă cifrate, sugerându-se prin coduri participarea mediumului în lămurirea exactă a unui mesaj. Încă de la primele „crize” Doina a înţeles că trebuie să înveţe câteva discipline de studiu care propriu-zis nu o preocupau: fizica, filozofia ştiinţei şi istoria…

Apariţia conştiinţei unei misiuni

Ca şi în cazul unor mediumi celebri, sugerarea mentală că ei au de îndeplinit o misiune devine ultimativă. Doina spune: „Sunt convinsă că aptitudinile mele nu-mi sunt dăruite ca daruri spirituale pentru a-mi servi exclusiv mie, deoarece mi s-a transmis că am obligaţia de a face şi altora cunoscut conţinutul acestor mesaje”. Unele comunicări sunt şocante, mai ales atunci când se referă la postulatele în care noi am crescut spiritual şi informaţional. De pildă Doina pretinde că i s-a atras atenţia că există pe planeta noastra „documente ale adevărului” încă necunoscute de oameni.

În mai toate stările mediumnice Doina vizualizează mai întâi o sferă de energie luminoasă. În acea sferă, pe care o compară cu o imagine sintetică a Universului, i se arată un „tunel de energie” comparabil material cu o scară, cu o punte care face legătura între Terra şi o altă planetă din Univers. Treptele acestei scări reprezentată evident simbolic, semnifică fiecare un anumit grad de evoluţie spirituală; în acelaşi timp, aceeaşi imagine pare să reprezinte un fel de „revelaţie a întregii Creaţii”.

Doina îşi aminteşte: „Am văzut „oameni”, adică fiinţe în care părea să existe chipul lui Dumnezeu, ei erau învăluiţi în acea slavă de care vorbeşte Biblia – în fond, însă, totul era un conţinut energetic, imposibil de descris. Am fost martora evenimentelor istorice din trecut, parcă mi se proiecta un film, timpul fiind condensat în secunde – mii de ani în câteva minute; mi s-a arătat viitorul şi am intrat în legătură cu autorităţi cereşti de prima mărime. După aceste transe şi informaţiile primite, am dedus că există într-adevăr „a doua lume”, pe care puţini oameni o pot percepe şi li se dezvăluie parţial doar unor iniţiaţi!”

Senzaţii şi informaţii

Este limpede că starea de transă este favorizată de un tip de energie „transformată”. Doina se vede pe ea însăşi transformată într-o sferă energetică, corpul material dispare în acea sferă. Prima cerinţă pe care o conştientizează în acest moment este de a-şi coordona voinţa. Aceste stări vedem că solicită cunoaştere şi o evoluţie rapidă a capacităţii de asimilare a unor conştiinţe străine de mistică şi foarte concrete, aproape „academice”.

Este contextul în care mediumului i se dictează totul. Evoluţia în continuare a omenirii este pusă sub semnul purificărilor spirituale, necesare unui conţinut energetic convergent cu această „curăţire” generală. I s-a confirmat Doinei că de fapt totul în Univers şi în viaţa noastră este energie; dar că puritatea acestui flux energetic este esenţială, ea marcând destinul global sau, în alternativă contrară, declinul global. Ideea nouă a acestor comunicări este aceea a „purităţii energetice” sau a impurităţii energiilor, fenomene din care oamenii au dezvoltat idei culturale sau religioase.

Deci mesajul principal pentru omenire Doina spune că se referă la purificarea energiilor, ceea ce înseamnă gândul, fapta, creaţiile omeneşti, stările şi aşa mai departe. O notă aparte despre acest caz de mediumnitate: Doina Tudose este mediumul care citeşte gândurile celor din preajma sa. Faptul a fost testat la Mangalia pe numeroşi cunoscuţi; ei pot depune mărturie ca li s-a repetat de către Doina exact ce gândeau în momentul testului…

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Verificate anti-robot *